Momentálne sa zobrazuje obsah pre Poľsko

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Požiadavky našich klientov v oblasti súdnictva často presahujú rámec bežného stavebného poradenstva. Sme si vedomí toho, že súdne a policajné budovy sú obzvlášť citilivé na politický vývoj a dianie a pri rozhodovaní sú pod drobnohľadom verejnosti.

Účinnosť a efektivita

Chápeme priority a potreby našich klientov, ktorí chcú, aby ich budovy boli reprezentatívne a zároveň prevádzkovo efektívne.

Chápeme vaše organizačné požiadavky a národky, ktoré sú kladené na vaše budovy. Bezpečnosť je prvoradá. Riešenia však musia byť praktické, aby sa mohli prispôsobovať meniacim sa požiadavkám a technológiam.

Spolupráca s nami, vám pomôže dosiahnuť najlepšie možné výsledky - č i už chcete maximalizovať návratnosť svojej kapitálovej investície alebo zvýšiť efektivitu a znížiť investičné náklady. Uvedomujeme si, aká dôležitá je hodnota celého životného cyklu projektu a potreba zabrániť plytvaniu zdrojov.

V dobrých rukách

Vieme, že čas v súdnej sieni je obmedzený a drahocenný. A vieme aj to, že kontinuita prevádzkových procesov je pre políciu veľmi dôležitá. Naši zamestnanci s bezpečnostnou previerkou, môžu riadi stavebné a rekonštrukčné práce bez obmedzenia prevádzky a bezpečnosti.

Odborné znalosti

Na základe skúseností, poznáme požiadavky rôznych akcionárov rámci každej oblasti súdnictva. Či už ide o vytvorenie stratégie, posúdenie uskutočniteľnosti navrhovaných investícií, realizáciu projektov alebo správu budov a zariadení, poskytujeme širokú škálu poradenských služieb, ktoré splnia vaše potreby a zaručia dlhodobý prínos

Kontaktiraj nas
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Business Development Director, Poland

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Regional Director, CEE

Globálny kontakt
Darren Crocker

Darren Crocker
Advisory National Head

Naši klienti potrebujú vedieť, že okrem efektívnej výstavby a odborných znalostí v oblasti nehnuteľného majetku, všetko, čo robíme, robíme s maximálnou integritou. Darren Crocker, Head of Justice