Jacek Kostrzewski

Jacek Kostrzewski

Managing Director, Poland

Lokalita:

Poľsko

Služby:

Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Stavebný dozor
Riadenie rizík
Riadenie projektov a kontrola harmonogramu
Kontrola priebehu projektu
Realitná a investičná stratégia
Riadenie rozvoja
Poradenstvo pre rozvoj
BIM (Modelovanie výstavby) Termografia a letecké snímkovanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Záverečné vyúčtovanie
Zdanenie, granty a poistenie
Poradenstvo pre obstarávanie
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
Benchmarking a audit

Sektory:

Data Centres
Kancelárie a komerčné priestory
Obchod
Rezidenčné budovy
Súdnictvo
Hotelierstvo
Voľný čas a šport
Priemysel a výroba
Národné dedičstvo a pamiatky
Obrana
Zdravotníctvo
Vzdelávanie
Doprava a infraštruktúra
Energia, ropa a zemný plyn
Štátna správa a samospráva

Kontaktujte nás