Nick Ord

Nick Ord

MRICS

Director, France

Nick manages our operations in France from the Paris office which was established in 1985.

A senior chartered cost and project manager with 17 years’ experience in construction in France and the UK, Nick works with both main contractors and private practices.

Fluent in French, Nick is known for his hands-on approach and meticulous attention to detail.

Nick is also:

  • A board member of the RICS Construction Economics group and an RICS juror
  • An active member of UNTEC (The French Quantity Surveying professional association)
  • A regular speaker at professional seminars in French and English
  • A professional member of the RICS

 

Lokalita:

Francúzsko

Služby:

Zdanenie, granty a poistenie
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Záverečné vyúčtovanie
Kontrola priebehu projektu
Benchmarking a audit
Poradenstvo pre obstarávanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Stavebný dozor
Kontrola priebehu projektu
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
Strategické plánovanie
Kontrola kvality
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Poradenstvo pre obstarávanie
Benchmarking a audit
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Riadenie operácií a objektov
Trvalá udržateľnosť

Sektory:

Štátna správa a samospráva
Obrana
Doprava a infraštruktúra
Súdnictvo
Priemysel a výroba
Národné dedičstvo a pamiatky
Zdravotníctvo
Energia, ropa a zemný plyn
Kancelárie a komerčné priestory
Médiá a telekomunikácie
Vzdelávanie
Hotelierstvo
Voľný čas a šport
Kancelárie a komerčné priestory
Rezidenčné budovy
Obchod

Kontaktujte nás