Ray Chisnall

Ray Chisnall

CEng, MIChemE

Regional Director, Asia Pacific

Ray Chisnall manages Gleeds’ operations in China and is a Regional Director for our Asia Pacific business. Ray has lived in Asia for 20 years and has 30 years’ experience in all aspects of property and construction consultancy across the region.

A well-known industry figure in the market, Ray is also:

  • Chair of the Construction and Property Focus Group for the British and Australian Chambers of Commerce (Shanghai)
  • Vice-chair of the PPP Steering Committee with representatives from FCO, UKTI, CBBC and the private sector
  • A regular speaker at conferences and seminars; having delivered PPP seminars in Shanghai, Beijing and another 6 cities on behalf of the FCO to members of the local government departments.
  • Working with UKTI and the FCO on their HVO, PPP & Healthcare initiatives

Ray is a Chartered Engineer (CEng) and Member of the Institution of Chemical Engineers (MIChemE).

 

Lokalita:

Čína
Hong Kong
India
Austrália

Služby:

Zdanenie, granty a poistenie
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Záverečné vyúčtovanie
Benchmarking a audit
Poradenstvo pre obstarávanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Kontrola priebehu projektu
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
BIM (Modelovanie výstavby) Termografia a letecké snímkovanie
Poradenstvo pre rozvoj
Riadenie projektov a kontrola harmonogramu
Riadenie rizík
Riadenie rozvoja
Realitná a investičná stratégia
Kontrola kvality
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
Riadenie operácií a objektov
Stavebný dozor
Trvalá udržateľnosť
Strategické plánovanie

Sektory:

Obrana
Vzdelávanie
Energia, ropa a zemný plyn
Štátna správa a samospráva
Štátna správa a samospráva
Zdravotníctvo
Národné dedičstvo a pamiatky
Hotelierstvo
Priemysel a výroba
Súdnictvo
Voľný čas a šport
Médiá a telekomunikácie
Kancelárie a komerčné priestory
Rezidenčné budovy
Obchod
Veda a farmácia
Doprava a infraštruktúra

Kontaktujte nás