Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz

MRICS

CEE Regional Director

Tadeusz has been associated with Gleeds group for over 25 years. He graduated from the Warsaw University of Technology with a master's degree in civil engineering. He is a member of RICS (Project Management) and possessor of building license to manage, supervise and control buildings and construction works.
In his 35-year professional career, Tadeusz has gained an extensive experience in the construction industry, supporting and supervising a number of diversified projects. He joined Gleeds Polska in 1995 as a Senior Project Manager, to take over the management of Gleeds Polska in 2003. Since 2012, he has also held the position of the CEE Regional Director.

Lokalita:

Poľsko
Ukrajina

Služby:

Zdanenie, granty a poistenie
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Záverečné vyúčtovanie
Benchmarking a audit
Poradenstvo pre obstarávanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Kontrola priebehu projektu
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
BIM (Modelovanie výstavby) Termografia a letecké snímkovanie
Poradenstvo pre rozvoj
Riadenie projektov a kontrola harmonogramu
Riadenie rizík
Riadenie rozvoja
Realitná a investičná stratégia
Kontrola kvality
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
Riadenie operácií a objektov
Stavebný dozor
Trvalá udržateľnosť
Strategické plánovanie

Sektory:

Obrana
Vzdelávanie
Energia, ropa a zemný plyn
Štátna správa a samospráva
Zdravotníctvo
Národné dedičstvo a pamiatky
Hotelierstvo
Priemysel a výroba
Súdnictvo
Voľný čas a šport
Médiá a telekomunikácie
Kancelárie a komerčné priestory
Rezidenčné budovy
Obchod
Veda a farmácia
Doprava a infraštruktúra

Kontaktujte nás