Vladimír Bílý

Vladimír Bílý

Ing., CSc.

Regional Director, CEE

Vladimir leads our teams across Central and Eastern Europe. He brings over 20 years’ experience of managing projects in both the public and private sectors. A key aspect of his role involves balancing the needs of diverse stakeholders on particularly large and complex projects.

Vladimir has a PhD in structural engineering, which gives him an eye for detail that makes all the difference in successful development, procurement and management. He recently managed the £71 million development for Slovenská Sporitel’na’s new Headquarters, Slovak Savings Bank.

As well as projects in the financial sector, he’s also experienced in education and research, working on the ground breaking £209 million laser facility at the Institute of Physics in Prague, the largest in Europe.

Lokalita:

Česká Republika
Maďarsko
Rumunsko
Slovenská Republika

Služby:

Zdanenie, granty a poistenie
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Záverečné vyúčtovanie
Benchmarking a audit
Poradenstvo pre obstarávanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Kontrola priebehu projektu
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
BIM (Modelovanie výstavby) Termografia a letecké snímkovanie
Poradenstvo pre rozvoj
Riadenie projektov a kontrola harmonogramu
Riadenie rizík
Riadenie rozvoja
Realitná a investičná stratégia
Kontrola kvality
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
Riadenie operácií a objektov
Stavebný dozor
Trvalá udržateľnosť
Strategické plánovanie

Sektory:

Obrana
Vzdelávanie
Energia, ropa a zemný plyn
Štátna správa a samospráva
Zdravotníctvo
Národné dedičstvo a pamiatky
Hotelierstvo
Priemysel a výroba
Súdnictvo
Voľný čas a šport
Médiá a telekomunikácie
Kancelárie a komerčné priestory
Rezidenčné budovy
Obchod
Veda a farmácia
Doprava a infraštruktúra

Kontaktujte nás