Kevin Braund

Kevin Braund

Directeur Général

Lokalita:

Francúzsko

Služby:

Poradenstvo v prípade sporu a znalecké posudky
Zdanenie, granty a poistenie
Stavebno-technický prieskum a zastupovanie financujúcej inštitúcie
Benchmarking a audit
Riadenie nákladov a príprava rozpočtov
Poradenstvo pre obstarávanie
Kontrola priebehu projektu
Záverečné vyúčtovanie
Celková hodnota projektu & Value Engineering a hodnotové inžinierstvo
Stavebný dozor
Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
Riadenie operácií a objektov
Kontrola kvality
Trvalá udržateľnosť
Strategické plánovanie

Sektory:

Kancelárie a komerčné priestory
Obrana
Vzdelávanie
Energia, ropa a zemný plyn
Štátna správa a samospráva
Zdravotníctvo
Národné dedičstvo a pamiatky
Hotelierstvo
Priemysel a výroba
Súdnictvo
Voľný čas a šport
Médiá a telekomunikácie
Rezidenčné budovy
Obchod
Veda a farmácia
Doprava a infraštruktúra

Kontaktujte nás