Nicola Herring

Nicola Herring

Associate Director, UK Insights and Research Lead

Lokalita:

Spojené Kráľovstvo

Služby:

Riadenie nákladov a príprava rozpočtov

Kontaktujte nás