Rozmanitosť a rovnaké príležitosti

Spoločnosť Gleeds je zamestnávateľ poskytujúci rovnaké príležitosti

Spoločnosť Gleeds uznáva výhody rôznorodej pracovnej sily a je odhodlaná posudzovať všetkých uchádzačov a zamestnancov spravodlivo, bez ohľadu na akýkoľvek faktor, ktorý nesúvisí so zamestnaním, vrátane veku, pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo viery či zdravotného postihnutia.

Ak máte pocit, že náš postup prijímania zamestnancov bol voči vašej žiadosti o zamestnanie nespravodlivý, dajte nám o tom vedieť: kontaktujte náš náborový tím telefonicky na čísle careers@gleeds.com.

Stiahnite si naše Zásady rozmanitosti a rovnakých príležitostí z modulu na pravej strane.