Centrála Slovenskej sporiteľne

Firma Gleeds pôsobila ako technický dozor, konzultant v rámci projektového manažmentu a riadenia nákladov novej centrály Slovenskej sporiteľne.

Počas prvej fázy bol Gleeds zodpovedný za prípravu technických špecifikácií, prípravu a vyhodnotenie tendra, stratégiu zabezpečenia výstavby a hodnotové inžinierstvo. V druhej fáze bola spoločnosť Gleeds zodpovedná za riadenie celého procesu výstavby.

Budova disponuje jedinečným chladiacim a vykurovacím systémom, strešnou membránou, dvojitou fasádou, vyvýšenou podlahou s prívodom čerstvého vzduchu, multifunkčným átriom, kde je zamestnancom k dispozícií knižnica, squash, odpočinková zóna alebo spoločenské hry.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia