IKO Senica

Spoločnosť Gleeds bola poverená projektovým mnažmentom, riadením nákladov a kontrolou kvality pri výstavbe výrobnej haly na produkciu asfaltových šindľov. Výrobný závod sa nachádza v blízkosti Senice, v priemyselnej oblasti Kaplinské pole (175 ha). Plánovaná produkcia investora je 100 000 ks strešnej krytiny ročne. IKO je jediným európskym výrobcom, ktorý môže využívať a spoliehať sa na know-how a technologický pokrok, ktorý bol vyvinutý v rámci zoskupenia spoločnosti v Kanade a v USA. 

  • IKO využíva pri svojej produkcií technologické zariadenia najvyššej kvality
  • súčasťou výroby je aj laboratórna kontrola
  • spoločnosťpoužíva zariadenia na znižovanie emisných látok
  • 7 mesiacov výstavby
Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia