Polus City Centre a Millennium Tower II

Presné zadefinovanie číselných údajov, pomohlo nášmu klientovi v dosiahnutí niekoľkých prvenstiev.

Dvojfázový projekt Polus City Centre predstavuje polyfunkčný komplex, s celkovou plochou 106 000 m2 obchodných, administratívnych a voľnočasových priestorov. Bol prvým komplexom svojho druhu a veľkosti, ktorý bol vybudovaný na Slovensku.

Spoločnosť Gleeds bola zodpovedná za riadenie nákladov, pri výstavbe tohto unikátneho bratislavského projetku, spájajúceho obchodné centurm, kiná a kvalitné administratívne priestory.

Financie na prvom mieste

Spoločnosť Gleeds bola zodpovedná za prípravu predbežného rozpočtu projektu, ktorý následne umožnil klientovi získať prostriedky potrebné na financovanie výstavby.

Z dôvodu zabezpečenia kontroly v súvislosti výberovými konaniami a platbami dodávateľov, sme ako zástupcovia klienta boli prítomní na stavbe počas celej doby výstavby.

Druhá fáza

Po dokončení komplexu Polus pokračovala 2. fáza, ktorá pozostávala z výstavby ďalšej veže - Millenium Tower II. Táto 85 m vysoká budova pozostáva z 20 poshodí s plochou 22 600 m2 vysokokvalitných prenajímateľných priestorov a 300 parkovacích státí nachadzajúcich sa v podzemnom parkovisku.

Prvá cena ICSC na Slovensku

Projekt získal niekoľko významných ocenení - Polus bol prvým obchodným a zábavným centrom na Slovensku, ktoré získalo 1. miesto ICSC Marketing Award (2001). Stal sa tiež finalistom Maxi Award a v roku 2003 a finalistom ICSC Solal Marketing Award v rokoch 2009,2010, 2011 a v roku 2012 výhercom ceny Solal Silver Award.