TRW Automotive

Firmať Gleeds bola poverená zastupovaním klienta pri výstavbe nových výrobných hál v Bytči (5100 m2) a v Novom Meste nad Váhom (5600 m2), ktoré spolu zamestnávajú 600 zamestnancov. Spoločnosť TRW sa zaoberá vývojom a výrobou aktívnych a pasívnych bezpečnostných sytémov. Je jedným z najväčších dodávateľov uvedených komponentov v automobilovom priemysle, s 185 výrobnými závodmi v 24 krajinách sveta a  spolupracuje s viac než 40 hlavnými automobilovými výrobcami.

  • TRW výrobné továrne produkujú vysokokvalitné bezpečnostné komponenty a technológie, ktoré umožňujú vytvárať poloautomatizované sysémy riadenia
  • spoločnosť uplatňuje filozofiu ,,zeleného myslenia", ktorá je aplikovaná pri oboch výrobných halách

Výstavba závodu v Novom Meste nad Váhom pozostávala z troch fáz. V závere prebiehalo rozšírenie priestorov za plnej prevádzky, aj za pomoci Gleeds.

Kancelária:

Bratislva

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia