Momentálne sa zobrazuje obsah pre Ukrajina

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Sme si vedomí toho, že v súčasnom mediálnom svete potrebujú naši klienti udržať krok s požadovanými trendmi zo strany spotrebiteľov, prostredníctvom najmodernejších prevádzok.

Odborné znalosti

V mediálnom odvetví pracujeme na rôznych druhoch projektov, z hľadiska vývoja a ďalšej perspektívy. Tie predstavujú množstvo funkčných a komplexných stavieb, ako sú napríklad technologické a dátové centrá, prípadne telekomunikačné alebo vysielacie zariadenia. Medzi naše najprestížnejšie projekty s medzinárodným uznaním, patrí napríklad budova vysielacieho štúdia BBC v Londýne.

Rozumieme nátlaku, ktorý je vyvíjaný na naších klientov, aby realizované projekty spĺňali najvyššie nároky na kvalitu, bez negatívneho dosahu na náklady a časový harmonogram. Naše skúsenosti nám pomáhajú vytvárať rovnováhu medzi stanovenými cielmi a praktickými aspektmi stavebných projektov.

Sila skúseností

Okrem poskytovania služieb súvisiacich s riadením rizík, nákladov a projektového manažmentu,sa naša spoločnosť zameriava aj na stavebno-geodetické služby a takžiež služby spojené so správou budov.

Naši klienti môžu profitovať z našej rozsiahlej databázy benchmarkingu, ktorá pomáha pri identifikácií projektových priorít a analýze nákladov. Tieto aspekty umožňujú vyhodnotiť uskutočniteľnosť projektu a komplexne zabezpečiť reálnosť a prístupnosť tohto projektu.. 

Communiquez avec nous
Svitlana Bozhko

Svitlana Bozhko
Director, Ukraine

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
CEE Regional Director

Globálny kontakt
Philip Marfleet

Philip Marfleet
Director, Defence

Rozumieme tomu, že rozvoj v tejto oblasti je nielen veľkou výzvou s mnohými špecifickými črtami, ale zároveň je pod drobnohľadom širokého a často kritického publika. Philip Marfleet, Head of Media & Communications