Momentálne sa zobrazuje obsah pre Poľsko

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Úprimne, všetci sa spoliehame na efektívne fungovanie dopravy a infraštruktúry. V tomto odvetví sa na nás klienti obracajú s požiadavkami na cenovo efektívnu realizáciu projektov, dôkladné riadenie rizík a silnú finančnú zodpovednosť, čo zároveň zabezpečí realizáciu stanoveného ciela.

Vieme, že pre koneční spotrebitelia očakávajú od dopravnej infraštrukúry bezpečnosť, spoľahlivosť, dobrú cenu, pohodlie a pohodlné používanie.

Riešenia namiesto problémov

Nikto nemá rád problémy – najmä nie zákazníci. Aj keď realizácia veľkých projektov môže priniesť z dlhodobého hľadiska výhody, zároveň z krátkodobého pohľadu prináša problémy a nepríjemnosti.

Pri našej práci sa snažíme splniť všetky sľuby, ktoré sme dali naším klientom - aby boli práce dokončené načas, v rámci rozpočtu a bez väčších problémov.

Ako odborníci v oblasti infraštruktúry plne podporujeme využívanie najmodernejších materiálov na trhu, cien, trendov a prostriedkoch obstarávania verejných zákaziek, ktoré pomáhajú zvyšovať hodnotu aktív klientov.

Podelíme sa o osvedčené postupy

Klienti sa na nás obracajú kvôli naším skúsenostiam v oblasti riadenia infraštruktúry, ktoré sme nadobudli v rámci spolupráce na rôznych projektoch. Spolupracujeme s klientmi z verejného aj súkromného sektora, v oblasti železničnej, námornej, leteckej a cestnej prepravy na celom svete. Klienti profitujú z našich nestranných služieb, vyvážených a objektívnych informácií, ktoré poskytujeme ako nezávislá poradenská spoločnosť.

Naši tímy disponujú odbornými know-how v mnohých oblastiach, vrátane výstavby budov, inžinierských stavieb, tratí, signalizácií a telekomunikácií. Na základe skúseností našich odborníkov, prinášame skútočný pohľad na iniciatívu v rámci  verejného obstarávania, zmlúv, riešenia sporov, udržateľnosti, spolupráce, bezpečnosti, rizík a ochrane zdravia.

Kontaktiraj nas
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Business Development Director, Poland

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
CEE Regional Director

Globálny kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Našim klientom poskytujeme spoľahlivý obchodný a projektový manažment, ktorý prekračuje očakávania zainteresovaných strán a koncových užívateľov. Graham Harle, Chief Executive Officer