Momentálne sa zobrazuje obsah pre Nemecko

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Informačné modelovanie budov (BIM) je o účinnej a efektívnej spolupráci ľudí a informácií. Využívaním definovaných procesov a technológií je možné dosahovať najlepšiu hodnotu v priebehu celého životného cyklu stavby.

Optimalizácia výkonu

Integrovanie procesov BIM ihneď od samotného začatia projektu, pomáha chrániť ciele rozvoja a určovať priority projektu od prevádzky výstavby až po vyradenie z prevádzky.

Modelovanie procesu BIM umožňuje lepšie pochopenie stavebného prostredia, čím sa znižuje riziko rozporov v projektoch a zaisťuje sa fungovanie stavby. Nehospodárne procesy a činnosti sú odstránené, čím sa šetria peniaze a zároveň sa znižuje sa vplyv na životné prostredie.

Akceptácia prístupu BIM prináša predvídateľnosť projektu, a to nielen pri poskytovaní kapitálu, ale aj pri operácii. Všeobecne je objem projektových a stavebných informácií, ktoré sú odovzdávané prevádzkovateľom aktív, minimálny. BIM uľahčuje prenos dát, čo uľahčuje riešenie problémov s údržbou a zaručuje dlhodobú úsporu peňazí.

Kultúra spolupráce

Na základe našich skúseností, má vysoký podiel ľudí, tendenciu sa zameriavať na technickú IT aplikáciu BIM, čo často vedie k nedostatku angažovanosti a problémom so zavedením . V skutočnosti je to všetko o riadení informácií – dodanie v správnom formáte, správnym ľuďom a v správnom čase.

Súlad s predpismi

Údaje zozbierané prostredníctvom nástroja BIM môžu byť extrahované a manipulované s cieľom vytvoriť podrobné modely nákladov a programov, aby ste udržali aktuálny projekt na správnej ceste a aby ste sa usmerňovali v budúcnosti

Vzdelávali a školili sme akreditovaných správcov systému BIM, takže sme jednou z mála organizácií, ktoré pomáhajú klientom zaviesť stratégiu BIM pre svoje projetky.

Údaje zozbierané prostredníctvoms systému BIM môžu byť používané a upravované tak, aby vytvárali podrobné modely nákladov a programov, s cieľom zachovať váš súčasný projekt na správnej ceste a slúžili ako pomôcka pre budúce stavby.

Technológia BIM

Technológia BIM môže mať viacero foriem. Spoločne ponúka celý rad výhod tým, že:

  • umožňuje riadený prístup k informáciám,
  • poskytuje platformu na tvorbu virtuálnych modelov – znázornení toho, čo sa má ešte postaviť a zároveň čo už sa vybudovalo,
  • umožňuje pracovať s modelmi a lepšie tak pochopiť prostredie,
  • umožňuje testovanie modelov a riadenie rizík súvisiacich s návrhmi,
  • poskytuje prostriedky na analýzu, získavanie a vyžadovanie informácií.

Odbornosť

BIM je výkonným nástrojom a my ponúkame podrobné znalosti a pohotové riadenie, potrebné na dosiahnutie správnej implementácie a efektívnosti. Naša podpora BIM vychádza z veľkého množstva zozbieraných údajov o výstavbe a zahŕňajúc všetky kľúčové odvetvia, typy stavieb, hodnotenia udržateľnosti a opatrenia v oblasti obstarávania/zákaziek.

V Spojenom kráľovstve pracuje spoločnosť Gleeds v spolupráci s Radou pre stavebníctvo a vládnou skupinou BIM Task Group, aby zvýšila povedomie a potenciál BIM.

Ponúkame myšlienkové vedenie, školenie a spolupracujeme s viacerými klientmi na implementácii BIM vo svojich organizáciách.

Spoločnosť Gleeds, spoločne s radou Construction Industry Council a pracovnou skupinou BIM Task Group, spolupracuje na zvyšovaní povedomia o systéme BIM a možností využitia jeho potenciálu.

V rámci našej organizácie ponúkame taktiež školenia a spolupracujeme s viacerými klientmi na implementovaní BIM v ich organizáciách.

Naše služby zahŕňajú:

  • stanovenie požiadaviek na informácie, určenie prioritných potrieb pre výkonnosť stavby;
  • implementácia a riadenie procesov BIM, zaručenie súladu s postupmi a procesmi riadenia projektov;
  • extrahovanie, analýza a manipulácia s údajmi vo virtuálnych modeloch a ich následné použitie v modeloch nákladov a programov;
  • poskytovanie školiacich a poradenských služieb na podporu úlohy manažéra informácií BIM (čiastočne alebo úplne).
Kontaktiraj nas
Christoph Krüger

Christoph Krüger
Associate Director, Germany

Globálny kontakt
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board