Momentálne sa zobrazuje obsah pre Poľsko

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Obchodné prípady určujú optimálnu investíciu z dostupných možností, posudzujú životaschopnosť a demonštrujú výhody zúčastneným stranám, transparentným spôsobom. Disponujeme špecializovaným tímom odborníkov so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorí majú skúsenosti s prípravou obchodných prípadov a investičných plánov v rámci verejného a súkromného sektora, čím spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších zúčastnených strán a schvaľovacích procesov.

Jasné ciele a výsledky

Jadrom každého obchodného prípadu sú dve otázky:

  • Aké sú výsledky, ktoré chcete dosiahnuť z vašej investície?
  • Aké sú výnosy (výhody), ktoré budú dosiahnuté z tejto investície?

Náš poradnný tím spolupracuje so zúčastnenými stranami a využíva širokú škálu poradenských techník na zabezpečenie riadneho preskúmania zodpovedania týchto otázok.

Technická a finančná odbornosť, akú potrebujete

Naše interné zručnosti aplikujeme na vytváranie modelov, prispôsobených vašim špecifickým požiadavkám. Využívame rozsiahle skúsenosti zo všetkých aspektov odvetvia nehnuteľností a stavebníctva na získavanie vstupov do daného modelu, prostredníctvom informácií získaných od iných poradcov, ako aj využitia vlastných referenčných údajov.

Zhodnotenie vašich možností

Existuje nespočetne veľa spôsobov, ako dosiahnuť požadované výsledky. V spolupráci s našimi klientmi, vystupujeme ako nezávislí poradcovia a ponúkame poradenstvo v oblasti organizačnej stratégie, životného cyklu a hodnoty počas celej životnosti. Používaním zavedených techník kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zaručujeme, že proces obchodného prípadu poskytuje správnu investičnú možnosť pre vašu organizáciu.

Dosiahnuteľnosť je prvoradá

Je nedostačujúce, aby jednotlivé obchodné prípady preukazovali iba strategickú vhodnosť, finančnú životaschopnosť a hospodársku robustnosť. Rozhodujúcou pre každý obchodný prípad, je jeho realizovateľnosť, pretože len v takom prípade je možná dosiahnuteľnosť výhod. Náš tím si uvedenú situáciu veľmi dobre uvedomuje a preto sa zameriava na praktickosť implementácie, počas celého procesu navrhovania projektov.

Kontaktiraj nas
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Business Development Director, Poland

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
CEE Regional Director

Globálny kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead