Momentálne sa zobrazuje obsah pre Ukrajina

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Vieme, že ziskovosť investícií vo vysokokonkurenčnom prostredí závisí od rýchleho konania a správnych informácií. V spolupráci s klientmi dokážeme vypracovať stratégie, ktorých výsledkom budú atraktívne stavebné projekty, za ktoré sú nájomníci ochotní zaplatiť.

Odborné znalosti

Naši konzultanti nájdu rovnováhu medzi vašimi cieľmi a praktickými aspektmi vášho projetku. Vieme, že na poteciál komerčnej budovy vplýva poloha, aktuálne trendy a špecifické potreby koncových používateľov. máme bohaté skúsenosti s riadením a ochranou cieľov rôznych zainteresovaných strán.

Či už ide o malé projetky nájomných budov alebo prestížne projetky s medzinárodným dosahom, renovácie alebo nové stavby, dokážeme riešiť aspekt jednoduchších i zložitejších projektov.

Sila skúseností

Naše služby zahŕňajú riadenie nákladov, čo v štádiu tvorby koncepcie pomáha klientom zaistiť dobrú návratnosť investície.

Ponúkame aj stavebné prieskumy budov, poradenstvo pri správe budov a ďaňové poradenstvo, ako aj služby v oblasti riadenia rizík, hodnôt a projektov.

Klienti môžu profitovať z našej rozsiahlej databázy referenčných údajov, ktorá umožňuje určiť priority projektu a analyzovať náklady. to pomáha klientom posúdiť realizovateľnosť projektova prijať informované rozhodnutia.

Communiquez avec nous
Svitlana Bozhko

Svitlana Bozhko
Director, Ukraine

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Regional Director, CEE

Globálny kontakt
Paul Sweeney

Paul Sweeney
Director, Commercial Offices

Vďaka našim detailným znalostiam tohto rýchlo sa meniaceho trhu poskytujeme klientom také poradenstvo, ktoré im umožní prijímať rozhodnutia podložené kvalitnými informáciami. Paul Sweeney, Head of Offices & Commercial