Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Klientom poskytujeme istotu v oblasti nákladov a kontroly riadenia, ktoré potrebujú na dosahovanie najlepších výsledkov v tomto dynamickom, ale aj často vysoko rizikovom prostredí. Vďaka naším viac ako 30 ročným skúsenostiam pomáhame naším klientom s realizáciou projektov v odvetviach jadrovej aj nejadrovej energetiky, obnoviteľných zdrojov, či jadrovej obrany.

Pridaná hodnota

Naši klienti sa na nás obracujú s požiadavkami o pomoc pri riadení projektov, znižovaní nákladov alebo v súvislosti s odborným poradenstvom týkajúcich sa ich projektu. Naša pridaná hodnota spočíva vo vytváraní študií uskutočniteľnosti, nových návrhov budov a ich následného uvedenia do preveádzky, renovácie, údržby alebo ukončenia prevádzky, demolácie a sanácie pôdy. 

Komplexné odborné znalosti

Okrem dosahovania čo najväčšej prevádzkovej efektívnosti vášho projektu, naši konzultanti sú nápomocní v každej oblasti - od stratégie obstarávania, cez komplexnú kontrolu nákladov počas celého životného cyklu, projektového manažmentu, hodnotového inžinierstva a vzdelávania.

Spolupráca

Naša spoločnosť zamestnáva najlepších profesionálov v odbore. Približne 75% našich zamestnancov spolupracuje s klientmi po celom svete, vrátane vzdialenejších lokalít.

Uvedomuje si, že v súčasnom citlivom a vysokorizikovom odvetví, sa kladú veľké požiadavky na bezpečnosť. Preto implementujeme len take systémy riadenia bezpečnosti projektov, ktoré splňajú všetky vládne a zákonné požiadavky.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Stuart Ball

Stuart Ball
Director

Našim záväzkom voči klientom je nájsť najlepšiu kvalitu bez kompromisov Stuart Ball, Head of Energy, Oil & Gas