Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Klientom poskytujeme istotu v oblasti nákladov a kontroly riadenia, ktoré potrebujú na dosahovanie najlepších výsledkov v tomto dynamickom, ale aj často vysoko rizikovom prostredí. Vďaka naším viac ako 30 ročným skúsenostiam pomáhame naším klientom s realizáciou projektov v odvetviach jadrovej aj nejadrovej energetiky, obnoviteľných zdrojov, či jadrovej obrany.

Pridaná hodnota

Naši klienti sa na nás obracujú s požiadavkami o pomoc pri riadení projektov, znižovaní nákladov alebo v súvislosti s odborným poradenstvom týkajúcich sa ich projektu. Naša pridaná hodnota spočíva vo vytváraní študií uskutočniteľnosti, nových návrhov budov a ich následného uvedenia do preveádzky, renovácie, údržby alebo ukončenia prevádzky, demolácie a sanácie pôdy. 

Komplexné odborné znalosti

Okrem dosahovania čo najväčšej prevádzkovej efektívnosti vášho projektu, naši konzultanti sú nápomocní v každej oblasti - od stratégie obstarávania, cez komplexnú kontrolu nákladov počas celého životného cyklu, projektového manažmentu, hodnotového inžinierstva a vzdelávania.

Spolupráca

Naša spoločnosť zamestnáva najlepších profesionálov v odbore. Približne 75% našich zamestnancov spolupracuje s klientmi po celom svete, vrátane vzdialenejších lokalít.

Uvedomuje si, že v súčasnom citlivom a vysokorizikovom odvetví, sa kladú veľké požiadavky na bezpečnosť. Preto implementujeme len take systémy riadenia bezpečnosti projektov, ktoré splňajú všetky vládne a zákonné požiadavky.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Našim záväzkom voči klientom je nájsť najlepšiu kvalitu bez kompromisov Stuart Ball, Head of Energy, Oil & Gas