Kto sme

Spoločnosť Gleeds v skratke:

  •     viac ako 1800 zamestnancov,
  •     73 kancelárií,
  •     v 20 krajinách,
  •     na 6 kontinentoch.

Od roku 1885 pracujeme v rôznych sektoroch, a teda chápeme jedinečné problémy, ktoré v nich vznikajú.

Vďaka tomu, že máme na celom svete 73 kancelárií, našim zákazníkom pomáhame priamo na mieste, pričom dokážeme využívať aj rozsiahle poznatky získané celosvetovo.

Veríme, že treba zamestnávať tých najlepších: odborníkov, ktorí majú rozsiahle znalosti z príslušných odvetví. Mnohí členovia nášho tímu sa stali myšlienkovými vodcami a mienkotvorcami v odvetví nehnuteľností a stavebníctva. 

Takisto sme sa zaviazali rozvíjať náš vlastný talent. Ako zamestnávateľ sme sa stali držiteľmi zlatého štandardu, ktorý udeľuje britská organizácia Investors in People.