Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Pomáhame klientom získať dodatočnú hodnotu z pôdy a nehnuteľností. Naši skúsení konzultanti pôsobia ako rozšírené tímy klientov a poskytujú nestranné poradenstvo o tom, ako maximalizovať kapitálové investície z ich majetku. 

Prostredníctvom podpory, prispievame k navýšeniu príjmov z rozvoja, k zvýšeniu návratnosti investiícií a výhod plynúcich z obnovy

Maximalizácia finančnej životaschopnosti

Spolupracujeme s klientmi s cieľom posúdiť ziskovosť existujúcich stavieb a potenciálnych akvizícií a poskytujeme odporúčania, ako čo najefektívnejšie investovať.

Náš tím vykonáva nezávislé posudky modelov financovania, metodiky návrhu a výstavby, konečného využitia a podmienok na trhu, čím vytvára stratégie rozvoja, ktoré vytvárajú optimálne schémy.

Služby prispôsobené vašim potrebám

Každý projekt je jedinečný, preto poskytujeme na mieru šité balíky služieb, ktoré vyhovujú vašim konkrétnym požiadavkám. Naše skúsenosti s riadením aktív počas celého ich životného cyklu, umožňujú klientom prístup k širokej báze služieb s možnosťou vybrať si práve tie, ktoré požadujú.

Keď projekty prejdú do fázy výstavby, sme vyškolení v oblasti riadenia projekcie, dokážeme zostaviť a koordinovať multidisciplinárne tímy, radiť v otázkach trvalej udržateľnosti a sanácie pôdy, viesť rozhovory so zúčastnenými stranami a rokovať o nájomných zmluvách.

Odborné znalosti a skúsenosti

Náš tím sa špecializuje na rezidenčné, komerčné, a maloobchodné systémy, ako aj na systémy so zmiešaným využitím. Taktiež sme aktívni v mnohých odborných odvetviach vrátane hotelov, domovov sociálnych služieb a ubytovania pre študentov.

Ponúkame silné technologické zručnosti a znalosti trhu, ako aj vynikajúce kontakty s vlastníkmi nehnuteľností, developermi, verejnými orgánmi, sprostredkovateľmi a odbornými konzultantmi.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management