Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Vďaka nášmu poradenstvu môžu klienti v určitých krajinách výrazne ušetriť pri investíciách do nehnuteľností. Náš tím špecialistov v Spojenom kráľovstve dokáže určiť príležitosti pre všetky takéto možnosti úspor a následne vám ukázať, ako zminimalizovať výšku daní, zlepšiť tok financií a vytvoriť finančné riešenia, ktoré vám zaručia najlepšiu návratnosť a ochranu vašich aktív. Z výdavkov na získavanie nehnuteľností vo výške 26 miliárd £ pomohol náš tím profitovať klientom na zľavách z daní korporácií v hodnote 7 miliárd £.

Identifikácia daňových úľav v reálnom čase

Mať informácie o príležitostiach je kľúčové v snahe vyťažiť čo najviac z daňových úľav. Tvoríme nástroje v reálnom čase, ktoré sú špecifické pre krajinu, v ktorej pôsobíte, a vaše podnikanie, aby bolo možné identifikovať daňovú úľavu na základe výdavkov na získavanie nehnuteľnosti, amortizácie a aktív.

Plánovanie daňovej efektívnosti vopred

Kľúčom k zachyteniu daňovej úľavy je porozumenie príležitostiam v danej krajine a skoré plánovanie. Pre mnohé výdavky na získavanie nehnuteľností sú daňové úľavy inherentné. Daňovú efektívnosť môžeme zohľadniť pri tvorbe dizajnu od úplného začiatku.

Tiež poskytujeme poradenstvo v súvislosti s pohľadávkami na stavebné podnikanie, ktoré ponúkajú výrazné daňové úspory pre investorov nehnuteľností, investorov v stavebnom podnikaní, stavebných podnikateľov a ďalšie strany, ktoré nie sú žiadateľmi.