Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Poznáte skutočnú cenu projektu, počas celej doby jeho trvania? Pomáhame klientom porozumieť nákladom v priebehu ich životného cyklu, aby mohli v dlhodobom horizonte dosiahnuť najlepší pomer vo vzťahu hodnoty a ceny.

Naše služby pomáhajú klientom pochopiť, ako detailné porozumenie celého životného cyklu dokáže ovplyvniť proces rozhodovania, ktoré zahŕňa viac, než len krátke zváženie kapitálových rozpočtov.  Naša podpora v oblasti inovácií tiež pomáha eliminovať prípadné zbytočné náklady.

Faktory celého životného cyklu

Sme lídrom v poskytovaní služieb v oblasti hodnôt celého životného cyklu, s odbornými znalosťami o projektoch vo väčšine odvetví. Naším klientom pomáhame získavať za ich finančné prostriedky zodpovedajúcu hodnotu, optimalizovať náklady, zlepšovať procesy a robiť správne rozhodnutia v oblastiach nákupu, akvizícií a výstavby v každej fáze projektu. 

Model celoživotných nákladov predstavuje celkové náklady na projekt. Je kombináciou kapitálových nákladov výstavby, s nákladmi vynaloženými na údržbu, prevádzku a zamestnancov. Hodnota celého životného cyklu taktiež zohľadňuje pozíciou na konci obdobia cyklu, keď bude potrebné prevádzku ukončiť predajom alebo prestavbou.

Odhadovanie životného cyklu

Identifikujeme a analyzujeme všetky náklady ovpyvňujúce životný cyklus projektu, aby sme odhalili dopad zmien, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na celý životný cyklus stavby. Je možné, že vyššia počiatočná kapitálová investícia, môže viesť k lepšiemu pomeru ceny a hodnoty, v dlhodobom horizonte s podstatne nižšími nákladmi na prevádzku, výmenu a údržbu.

Našim klientom poskytujeme podrobné správy, ktoré sú v súlade s normou ISO 15686-5:2008, vďaka ktorým sme schopní vytvoriť pevný základ zrozumiteľnej stratégie manažmentu aktív.

Náklady životného cyklu a udržateľné riešenia

Porovnávame možnosti využitia životného cyklu pri výbere stavebných komponentov a služieb. Táto služba pomáha klientom dosiahnuť riešenie s najlepším pomerom ceny a hodnoty, ktoré zohľadňuje energetické požiadavky a náklady na prevádzku v budúcnosti, čo vedie k dlhodobým prevádzkovým výhodám.

Vytvárame profil nákladov na údržbu a požiadavky na výmenu komponentov budovy. Čo umožňuje klientom efektívne riadiť náklady, počas celej doby životného cyklu.

Naše služby tiež zahŕňajú hodnotenie životného cyklu, aby bolo možné vyhovieť rastúcim záväzkom v oblasti udržateľnosti, vrátane realizovaných energetických porovnaní a vplyvu na životné prostredie, podľa normy BS ISO 14040/14044.

Hodnotové inžinierstvo

Hodnotové inžinierstvo pomáha maximalizovať pomer ceny a hodnoty od úplného začiatku až po dokončenie.

Hodnotové inžinierstvo nepredstavuje snahu znižovať náklady. Ide o spôsob odstraňovania všetkých prvkov, ktoré zvyšujú náklady bez prispenia k funkčnosti alebo výkonu. To môže zahŕňať materiály, postupy, dodávateľov, nadmernú špecifikáciu alebo časovanie fáz projektu.