Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Pokrok v oblasti klinických procesov a technológií, organizačné zmeny, nové spôsoby financovania a vývoj populácie,vyvolávajú zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tieto faktory vedú k neustálemu prehodnocovaniu miest a spôsobov poskytovania zdravotnej starostlivosti a očakávaného efektu vynaložených prostriedkov.

Máme skúsenosti s prácou pre súkromných klientov aj štátne inštitúcie v rôznych oblastiach zdravotníctva, vrátane primárnej (lekárske oridnácie, zubári), sekundárnej (nemocnice a komunitné centrá starostlivosti), špecializovanej a psychiatrickej starostlivosti, asistovaného bývania a rehabilitačných stredísk.

Efektívnejšia prevádzka

V posledných rokoch rastie tlak na zvyšovanie efektívnosti a prísnu kontrolu prevádzkových rozpočtov, ktorého výsledkom sú nové pracovné metódy, lepšie využitie cenovo nákladných priestorov, kontroly výkonnosti a inovatívne riešenia obstarávania.

Spoločnosť Gleeds vďaka bohatým skúsenostiam v súkromnom a verjnom zdravotníctve, dokáže zefektívniť alebo reštrukturalizovať vašu stratégiu v oblasti nehnuteľostí.

Máme skúsenosti s jedným z najväčších centrálne financovaných poskytovateľov diagnostiky, liečby a starostlivosti na svete, ktorým je britský systém verejného zdravotíctva National Health Service. Aj vďaka tomu vieme, čo je nevyhnutné pre realizáciu trvalo udržateľľných riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti, a dokážeme poskytnúť odborné znalosti kdekoľvek na svete.

Špecializované služby

Špecializovaná strategická divízia spoločnosti Gleeds v spojenom kráľovstve dopĺňa a podporuje naše základné služby riadenia nákladov, projektov a aktív po celom svete.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Roger Pulham

Roger Pulham
Director, Healthcare Strategy Lead

Rýchlo sa meniaci charakter zdravotníckych služieb si vyžaduje, aby sme našim klientom pomáhali nájsť čoraz viac komerčne motivované riešenia a to ako v krátkodobom, tak aj v dlhodobom horizonte. Roger Pulham, Head of Healthcare