Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Obchodné prípady určujú optimálnu investíciu z dostupných možností, posudzujú životaschopnosť a demonštrujú výhody zúčastneným stranám, transparentným spôsobom. Disponujeme špecializovaným tímom odborníkov so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorí majú skúsenosti s prípravou obchodných prípadov a investičných plánov v rámci verejného a súkromného sektora, čím spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších zúčastnených strán a schvaľovacích procesov.

Jasné ciele a výsledky

Jadrom každého obchodného prípadu sú dve otázky:

  • Aké sú výsledky, ktoré chcete dosiahnuť z vašej investície?
  • Aké sú výnosy (výhody), ktoré budú dosiahnuté z tejto investície?

Náš poradnný tím spolupracuje so zúčastnenými stranami a využíva širokú škálu poradenských techník na zabezpečenie riadneho preskúmania zodpovedania týchto otázok.

Technická a finančná odbornosť, akú potrebujete

Naše interné zručnosti aplikujeme na vytváranie modelov, prispôsobených vašim špecifickým požiadavkám. Využívame rozsiahle skúsenosti zo všetkých aspektov odvetvia nehnuteľností a stavebníctva na získavanie vstupov do daného modelu, prostredníctvom informácií získaných od iných poradcov, ako aj využitia vlastných referenčných údajov.

Zhodnotenie vašich možností

Existuje nespočetne veľa spôsobov, ako dosiahnuť požadované výsledky. V spolupráci s našimi klientmi, vystupujeme ako nezávislí poradcovia a ponúkame poradenstvo v oblasti organizačnej stratégie, životného cyklu a hodnoty počas celej životnosti. Používaním zavedených techník kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy zaručujeme, že proces obchodného prípadu poskytuje správnu investičnú možnosť pre vašu organizáciu.

Dosiahnuteľnosť je prvoradá

Je nedostačujúce, aby jednotlivé obchodné prípady preukazovali iba strategickú vhodnosť, finančnú životaschopnosť a hospodársku robustnosť. Rozhodujúcou pre každý obchodný prípad, je jeho realizovateľnosť, pretože len v takom prípade je možná dosiahnuteľnosť výhod. Náš tím si uvedenú situáciu veľmi dobre uvedomuje a preto sa zameriava na praktickosť implementácie, počas celého procesu navrhovania projektov.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead