Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Informačné modelovanie budov (BIM) je o účinnej a efektívnej spolupráci ľudí a informácií. Využívaním definovaných procesov a technológií je možné dosahovať najlepšiu hodnotu v priebehu celého životného cyklu stavby.

Optimalizácia výkonu

Integrovanie procesov BIM ihneď od samotného začatia projektu, pomáha chrániť ciele rozvoja a určovať priority projektu od prevádzky výstavby až po vyradenie z prevádzky.

Modelovanie procesu BIM umožňuje lepšie pochopenie stavebného prostredia, čím sa znižuje riziko rozporov v projektoch a zaisťuje sa fungovanie stavby. Nehospodárne procesy a činnosti sú odstránené, čím sa šetria peniaze a zároveň sa znižuje sa vplyv na životné prostredie.

Akceptácia prístupu BIM prináša predvídateľnosť projektu, a to nielen pri poskytovaní kapitálu, ale aj pri operácii. Všeobecne je objem projektových a stavebných informácií, ktoré sú odovzdávané prevádzkovateľom aktív, minimálny. BIM uľahčuje prenos dát, čo uľahčuje riešenie problémov s údržbou a zaručuje dlhodobú úsporu peňazí.

Kultúra spolupráce

Na základe našich skúseností, má vysoký podiel ľudí, tendenciu sa zameriavať na technickú IT aplikáciu BIM, čo často vedie k nedostatku angažovanosti a problémom so zavedením . V skutočnosti je to všetko o riadení informácií – dodanie v správnom formáte, správnym ľuďom a v správnom čase.

Súlad s predpismi

Údaje zozbierané prostredníctvom nástroja BIM môžu byť extrahované a manipulované s cieľom vytvoriť podrobné modely nákladov a programov, aby ste udržali aktuálny projekt na správnej ceste a aby ste sa usmerňovali v budúcnosti

Vzdelávali a školili sme akreditovaných správcov systému BIM, takže sme jednou z mála organizácií, ktoré pomáhajú klientom zaviesť stratégiu BIM pre svoje projetky.

Údaje zozbierané prostredníctvoms systému BIM môžu byť používané a upravované tak, aby vytvárali podrobné modely nákladov a programov, s cieľom zachovať váš súčasný projekt na správnej ceste a slúžili ako pomôcka pre budúce stavby.

Technológia BIM

Technológia BIM môže mať viacero foriem. Spoločne ponúka celý rad výhod tým, že:

 • umožňuje riadený prístup k informáciám,
 • poskytuje platformu na tvorbu virtuálnych modelov – znázornení toho, čo sa má ešte postaviť a zároveň čo už sa vybudovalo,
 • umožňuje pracovať s modelmi a lepšie tak pochopiť prostredie,
 • umožňuje testovanie modelov a riadenie rizík súvisiacich s návrhmi,
 • poskytuje prostriedky na analýzu, získavanie a vyžadovanie informácií.

Odbornosť

BIM je výkonným nástrojom a my ponúkame podrobné znalosti a pohotové riadenie, potrebné na dosiahnutie správnej implementácie a efektívnosti. Naša podpora BIM vychádza z veľkého množstva zozbieraných údajov o výstavbe a zahŕňajúc všetky kľúčové odvetvia, typy stavieb, hodnotenia udržateľnosti a opatrenia v oblasti obstarávania/zákaziek.

V Spojenom kráľovstve pracuje spoločnosť Gleeds v spolupráci s Radou pre stavebníctvo a vládnou skupinou BIM Task Group, aby zvýšila povedomie a potenciál BIM.

Ponúkame myšlienkové vedenie, školenie a spolupracujeme s viacerými klientmi na implementácii BIM vo svojich organizáciách.

Spoločnosť Gleeds, spoločne s radou Construction Industry Council a pracovnou skupinou BIM Task Group, spolupracuje na zvyšovaní povedomia o systéme BIM a možností využitia jeho potenciálu.

V rámci našej organizácie ponúkame taktiež školenia a spolupracujeme s viacerými klientmi na implementovaní BIM v ich organizáciách.

Naše služby zahŕňajú:

 • stanovenie požiadaviek na informácie, určenie prioritných potrieb pre výkonnosť stavby;
 • implementácia a riadenie procesov BIM, zaručenie súladu s postupmi a procesmi riadenia projektov;
 • extrahovanie, analýza a manipulácia s údajmi vo virtuálnych modeloch a ich následné použitie v modeloch nákladov a programov;
 • poskytovanie školiacich a poradenských služieb na podporu úlohy manažéra informácií BIM (čiastočne alebo úplne).

Termografia a letecké snímkovanie

Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je rozvoj a implementácia nových trendov, v oblasti bezkontaktného merania a snímkovania. Naším klientom ponúkame komplexné služby monitorovania a kontroly objektov pomocou dronov a termovízie, priamo so vzduchu.

Letecké snímkovanie

Monitorovanie prostredníctvom profesionálnych, diaľkovo riadených dronov, umožňuje bezpečné, ekonomicky výhodné a časovo efektívne získavanie potrebných informácií. Snímky z UAV (bezpilotných lietajúcich zariadení) zaisťujú vysokokvalitné dokumentovanie stavieb, čím dokážeme naším klientom poskytnúť komplexné riešenia na ich špecifické potreby. Letecké snímkovanie vykonávame prostredníctvom špeciálne autonómne riadených dronov, ktoré dokážu preniknúť na miesta, kam sa bežná technika dostane iba s ťažkosťami. Mapovanie pomocou UAV umožňuje okamžitý prenos dát na zem, s veľmi podrobným zobrazením objektov z výšky. Drony vybavené kalibrovaným kamerami, zachytávajú celkový pohľad na stavby z rôznych uhlov prostredníctvom fotografií a video dokumentácie. Naši certifikovaní odborníci (piloti) disponujú všetkými potrebnými povoleniami na prácu s bezpilotnými lietadlami. Cieľom leteckého monitorovania je získavanie snímok s informáciami, ktorých výstupy môžu byť použité ako podklad pre:

 • kontroly a revízie
 • monitoring a inšpekcie
 • podklady pre projekciu
 • termovízne snímkovanie
 • vytváranie reportov
 • foto a videodokumentáciu .

Zozbierané letecké snímky a vizuálne inšpekcie sú spracované do dát, kde klient v závere obdrží komplexný bezpilotný monitoring vo forme správy o presnosti, kvalite a výsledkoch meraní.

Termografia

Drony s termovíznymi kamerami sa využívajú na termografické snímkovanie neprístupných budov, elektrických vedení, tepelných únikov, zabezpečenia proti požiarom a v prípadoch presadzovania práva. Prostredníctvom termografickej kamery umiestnenej na dronoch, dokážeme zabezpečiť kontrolu a snímanie veľkých budov a fotovoltaických systémov, čo v minulosti nebolo technologicky možné. Termovízia predstavuje najúčinnejší spôsob bezkontaktného neinvazívneho merania, ktoré pozostáva v zosnímaní infračerveného žiarenia vyžarovaného povrchom budovy a tým odhaľuje tepelné mosty t.j. miesta, cez ktoré uniká najviac tepla. Účelom termovíznych meraní v stavebníctve je stanovenie rozloženia povrchových teplôt prostredníctvom infračervenej technológie a tým zabezpečenie:

 • kontroly budov
 • diagnostiky a odstraňovania porúch
 • energetický audit izolácie budov a detekcia úniku tepla
 • kontrola strechy
 • diagnostika a údržba elektrických rozvodových zariadení, napr. transformátorové stanice
 • detekcia poškodení v teplovodných rozvodoch
 • detekcia vlhkosti v stenách a v strechách
 • analýza muriva štruktúry stien

Výsledkom merania je grafický záznam s uvedenými poruchami, zobrazenými vo forme žiarenia, vyžarovaného povrchom budovy. Naším klientom pomáhame identifikovať kritické oblasti, s cieľom navrhnúť systematické opatrenia, resp. riešenia na ich odstránenie.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board