Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Oficiálne sídlo medzinárodnej spoločnosti Gleeds sa nachádza v Spojenom kráľovstve. Naše služby v oblasti záverečného vyúčtovania a optimalizácie, vieme poskytnúť naším klientom po celom svete a tým sme nápomocní pri zložitých projektoch s vysokou hodnotou a rýchlym tempom, ktoré vyžadujú stabilný manažment riadenia výstavby, nákladov, zmlúv a obchodných činností.

Naším klientom zaručujeme, že za svoje peniaze získajú zodpovedajúcu hodnotu poskytovaných konštruktívnych a nezávislých riešení pri nadchádzajúcich výzvach, týkajúcich sa oblasti časových plánov, nákladov, zmlúv a riadiacich činností.

Šetríme čas a náklady, pridávame hodnotu

Ponúkame kompletné služby, od prípravnej fázy výstavby až po ukončenie projektu, vďaka čomu poskytujeme kvalitné a komplexné informácie o nákladoch, obstarávaní, zmluvách, časovom harmonograme, zdrojoch a rizikách. Poskytujeme taktiež nezávislý, odborný a proaktívny manažment obstarávania, subdodávok a tvorby zmlúv, ktorý tak redukuje zaťaženie klientov a umožňujúc im zachovať si strategický prehľad.Naše služby prispôsobujeme špecifickým potrebám klientov a tým dávame naším zákazníkom možnosť, robiť dostatočne informované a strategické rozhodnutia, ktoré vedú k vyššej efektivite.

Pomocou osvedčených postupov a techník, dokážeme znižovať náklady a čas, ktoré si vyžaduje prípravná fáza. Zároveň ponúkame vylepšenú predvídateľnosť aktuálnych nákladov a časového plánu. Naše služby benchmarkingu zaručujú nastavenie reálnych cieľov. Vďaka tomu dochádza k stanoveniu dobrého pomeru ceny a hodnoty a poskytovaniu stimulov na vylepšenie účinnosti. Dokážeme rýchlo vygenerovať možné scenáre toku zdrojov, časového plánu, rozpočtu a cash flow, uľahčujúc klientom robiť rozhodnutia, ktoré vychádzajú z podložených odborných údajov.

Nezávislé odborné posudky

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v odborei záverečného zúčtovania a optimalizácie ,sme len za posledných 15 rokov poskytli svoje služby v oblasti odborného a nezávislého poradenstva, vo viac ako 100 prípadoch v Spojenom kráľovstve i v zámorí.

Dokážeme zabezpečiť predbežné prípravné audity už 18 mesiacov pred začatím záverečného zúčtovania, pričom zdôrazníme oblasti silných a slabých stránok. Naši odborníci spolupracujú s tímom klienta, čim priamo poskytujú svoje odborné znalosti, poradenstvo a zručnosti.

Prispôsobujeme spôsoby obstarávania založené na najúčinnejšom využívaní zdrojov, pridaním hodnoty prostredníctvom riadenia nákladov a poskytovania prognóz, ako aj manažmentu obchodných činností a zmlúv a riadenia rizík.

Používame širokú škálu špecializovaných nástrojov a sofvér šitý na mieru, vrátane programu Primavera P6e a vlastného balíka určeného na plánovanie a odhad nákladov (PACE). Využívaním týchto prostriedkov, poskytujeme naším klientom detailné výpočty a modelovanie nákladov, ako aj plánovanie a určovanie rozsahu činností jednotlivých balíkov činností pre záverečné zúčtovanie, generálnu prestavbu alebo akékoľvek iné činnosti súvisiace s údržbou.

Ineos

Pomocou softvéru Gleeds, navrhnutého pre plánovanie a odhad nákladov (PACE), sme dokázali výrazne znížiť práve čas plánovania a rovnako sa nám podarilo zredukovať počet projektantov o viac než 50 %. Softvér tiež umožňuje klientom uchovávať všetky data pre budúce použitie a eliminuje duplikáciu.

Centrica

Naše poradenstvo v oblasti obchodnej stratégie pomohlo spoločnosti Centrica dosiahnuť zníženie výdavkov v oblasti údržby o 24 %.