Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Poskytujeme na mieru šitú podporu, ktorá spĺňa potreby priemyslu, od výroby a skladovania až po distribúciu. Naše skúsenosti so zabezpečovaním efektivity v procese výstavby dopĺňa prísna kontrola nákladov a konečné zníženie nákladov na výrobu.

Zaručený program

Pracujeme na projektoch rôznej zložitosti a všetkých veľkostí, od malých rozšírení až po výrobné závody a veľké distribučné centrá. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi na zadefinovaní a stanovení cieľov hneď na začiatku každého projektu a potom s nimi intenzívne komunikujeme, aby sme preskúmali všetky možnosti, zabezpečili realizáciu projektu a poskytli zaručený program.

Naše služby zahŕňajú stratégie verejného obstarávania, obchodné a zmluvné poradenstvo, ako aj prípravu výberových konaní a poradenstvo o nákladoch a obchodné poradenstvo aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Efektívne riadenie projektov

Sme si vedomí potreby spravovať zdroje a majetok efektívne. Rýchlo rozoznáme vaše priority a požiadavky, čo ušetrí váš drahocenný čas a peniaze.

Riadime dodávateľské reťazce pomocou podrobných porovnávacích dát, s cieľom zvýšiť efektívnosť a minimalizovať odpad počas celého projektu. Pomáhame tiež riadiť riziká, aby sme vám poskytli transparentné a plne kontrolovateľné záznamy.

Ponúkame tiež služby manažmentu zúčastnených strán, čo vám umožní sústrediť sa na vaše vlastné podnikanie.

Nákladovo efektívne riešenie

Našim klientom pomáhame nájsť vhodné lokality, ako aj získať daňovo uznateľné kapitálové náklady, dotácie a financovanie. Vieme spolupracovať s vašim tímom projektantov, aby sme Váš projekt chránili pred fluktuačnými materiálovými a zmluvnými nákladmi a zredukovali prestoje. To znamená, že si môžete byť istí výškou nákladov a z vášho priestoru získate tak tú najlepšiu hodnotu za poskytnuté peniaze.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Rozumieme tomu, ako veľmi je pre vás dôležité prepojenie vašich požiadaviek týkajúcich sa majetku s vašimi komerčnými cieľmi. Stuart Ball, Head of Industrial & Manufacturing