Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Organizácie, ktoré pôsobia vo sfére obrany, musia byť schopné rýchlo reagovať na neustále sa meniace podmienky a držať krok s technologickým vývojom. Náš tím má skúsenosti s poskytovaním služieb, ktoré klientom umožňujú pružne a presne reagovať na nové výzvy. Celkový objem projektov v odvetví obrany, pri ktorých sme poskytovali poradenské služby, presahuje 2 mld. GBP.

Náš tím je organizovaný tak, aby dokázal reagovať rýchlo, efektívne a v súlade so špecifickými procesnými a bezpečnostnými požiadavkami tohto sektora.

Dôraz na bezpečnosť

Členovia nášho tímu disponujú bezpečnostnými previerkami, ktoré sú potrebné na prácu v sektore obrany, a softvér a postupy, ktoré požívame, plne zodpovedajú zavedeným protokolom.

Cenné znalosti

Disponujeme cennými informáciami. Naši špecialisti majú skúsenosti s prácou v oblasti obrany a rozumejú jej špecifickým problémom. Klientom dokážeme poskytnúť hodnotný prehľad o vývoji a strategických postupoch v tomto sektore.

Naši konzultanti navyše vedia, ako siahnuť čo najlepšie výsledky. Klienti profitujú nášho jasne definovaného rozhodovacieho rámca, ktorý im dáva istotu, že investujú kapitál najefektívnejším spôsobom.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Douglas McCormick

Douglas McCormick
Group Executive Director

Porozumenie požiadavkám všetkých zainteresovaných strán je kľúčom k poskytovaniu skutočnej hodnoty za peniaze v sektore obrany. Ken Munro, Head of Defence