Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Požiadavky našich klientov v oblasti súdnictva často presahujú rámec bežného stavebného poradenstva. Sme si vedomí toho, že súdne a policajné budovy sú obzvlášť citilivé na politický vývoj a dianie a pri rozhodovaní sú pod drobnohľadom verejnosti.

Účinnosť a efektivita

Chápeme priority a potreby našich klientov, ktorí chcú, aby ich budovy boli reprezentatívne a zároveň prevádzkovo efektívne.

Chápeme vaše organizačné požiadavky a národky, ktoré sú kladené na vaše budovy. Bezpečnosť je prvoradá. Riešenia však musia byť praktické, aby sa mohli prispôsobovať meniacim sa požiadavkám a technológiam.

Spolupráca s nami, vám pomôže dosiahnuť najlepšie možné výsledky - č i už chcete maximalizovať návratnosť svojej kapitálovej investície alebo zvýšiť efektivitu a znížiť investičné náklady. Uvedomujeme si, aká dôležitá je hodnota celého životného cyklu projektu a potreba zabrániť plytvaniu zdrojov.

V dobrých rukách

Vieme, že čas v súdnej sieni je obmedzený a drahocenný. A vieme aj to, že kontinuita prevádzkových procesov je pre políciu veľmi dôležitá. Naši zamestnanci s bezpečnostnou previerkou, môžu riadi stavebné a rekonštrukčné práce bez obmedzenia prevádzky a bezpečnosti.

Odborné znalosti

Na základe skúseností, poznáme požiadavky rôznych akcionárov rámci každej oblasti súdnictva. Či už ide o vytvorenie stratégie, posúdenie uskutočniteľnosti navrhovaných investícií, realizáciu projektov alebo správu budov a zariadení, poskytujeme širokú škálu poradenských služieb, ktoré splnia vaše potreby a zaručia dlhodobý prínos

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead

Naši klienti potrebujú vedieť, že okrem efektívnej výstavby a odborných znalostí v oblasti nehnuteľného majetku, všetko, čo robíme, robíme s maximálnou integritou. Darren Crocker, Head of Justice