Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Voľnočasové a športové zariadenia by mali na užívateľov zapôsobiť a zároveň je potrebné, aby ich vybudovanie a údržba boli efektívne z hľadiska nákladov. Výstavba voľnočasových priestorov je často kľúčovou súčasťou komunity - ikonické stavby, ktoré vytvárajú pocit spolupartičnosti. Ale črty, ktoré ich robia atraktívnymi, ich tiež môžu robiť aj nákladnými z hľadiska výstavby a manažmentu.

Hodnota skúseností

Úspešne sme spolupracovali s klientmi na novostavbách a rekonštrukčných projektoch rôznej veľkostí, hodnoty a zložitosti.  Stavebné náklady sa môžu v tomto odvetví diametrálne líšiť. Vďaka našim skúsenostiam máme podrobný prehľad finančných nákladov, pomocou ktorého vám môžeme pomôcť stavať cenovo efektívne a spravovať stavby ekonomicky po celú dobu ich životnosti.

Ponúkame tiež naše modelovacie možnosti (BIM), ktoré vám umožnia ľahšiu implementáciu vašich projektov. Naši konzultanti pre spravovanie budov vám pomôžu pri audite a porovnávaní nákladov životného cyklu budovy. Toto vytvára základ pre najefektívnejšiu správu vášho majetku.

Schopnosť dodať

Ponúkame Vám služby v nasledujúcich oblastiach:nprojektový a cenový manažment, stavebno-technický prieskum budov, BOZP a poradenstvo v oblasti verejného a súkromného obstarávania (PPP). Poskytujeme tiež údržbu a finančnú kontrolu pre správu nehnuteľností, ako aj geologický a topografický prieskum.

Participovali sme pri výstavbe množstva projektov vrátane:

 • konferenčných centier,
 • zábavných a ubytovacích zariadení,
 • hotelov,
 • vzdelávacích zariadení,
 • športových zariadení,
 • dovolenkových stredísk,
 • futbalových štadiónov,
 • plavární,
 • knižníc,
 • kín,
 • reštaurácií,
 • turistických atrakcií.
Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Paul Baston Risk

Paul Baston
Global Head of Risk

Vieme, čo je potrebné pre vytvorenie ikonických budov, ktoré môžu byť postavené efektívne a riadené ekonomicky v dlhodobom horizonte. Paul Baston, Head of Leisure & Sport