Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Svojim klientom poskytujeme špecializované poradenstvo v oblasti nákladov, ktoré im dodáva istotu v oblasti životaschopnosti a ziskovosti ich projektov.

Pred nadobudnutím stavebného pozemku poskytujeme rýchle a informované rozhodnutia o uskutočniteľnosti navrhovanej výstavby. Počas výstavby riadime náklady a dodávateľský reťazec s cieľom maximalizovať návratnosť investícií. Naše výnimočné technické vedomosti nám umožňujú nájsť rovnováhu medzi časom, kvalitou, nákladmi a rizikami. Výsledkom je účinné uskutočnenie projektu.

130 rokov informácií o trhu

Máme 130 rokov skúseností v oblasti kontroly kvantity a riadenia nákladov vo všetkých sektoroch. Naše podrobné vedomosti o trhu a výstavbe nám umožňujú zhodnocovať a znižovať náklady a zároveň sa usilovať o zvýšenie hodnoty majetku. Disponujeme bohatými údajmi benchmarkingu špecifickými pre konkrétny sektor, ktoré nám poskytujú neoceniteľné možnosti modelovania a minimalizujú plytvanie počas realizácie projektu od plánovania až po uvedenie do chodu.

Využívame proaktívny a osobný prístup k projektom našich klientov a k našim vzťahom s nimi. Kľúčom k úspešnému výsledku je pochopenie ich úsilia, rizikového profilu a očakávaní na trhu. Naši klienti profitujú z rád a odborných znalostí kvalifikovaných a skúsených senior manažérov riadenia nákladov, ktorí priamo a podrobne riadia projekt po celý čas jeho trvania.

Poradenstvo v období pred nadobudnutím

Rozumieme, že klienti môžu byť prinútení urobiť rozhodnutie o nadobudnutí veľmi rýchlo, často bez úplných informácií o potenciáli stavebného pozemku. Naši manažéri riadenia nákladov kvalifikovaní organizáciou RICS rýchlo zhodnotia uskutočniteľnosť, nákladnosť a návratnosť investícií. Pomocou rozsiahlych skúseností na nestálych trhoch s veľkým množstvom konkurencie pomáhame našim klientom zabezpečiť rozvoj bez toho, aby sa vystavovali vysokým rizikám.

Podpora v období po nadobudnutí

Ako nezávislá spoločnosť poskytujeme nestranné poradenstvo, manažment dodávateľského reťazca, presadzovanie zmluvných podmienok a ochranu záujmov klienta, zatiaľ čo aktívne riadime rozpočet.

Poskytujeme rady pri výbere najlepšej stratégie obstarávania a riadime obstarávací proces. Vypracovávame zmluvy, kontrolujeme všetky práce a riadime zmeny a oceňovania, aby sme odovzdali projekty, ktoré spĺňajú dohodnuté kritériá, cenu a časový plán.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Paul Sweeney

Paul Sweeney
Regional Director, London