Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Zlepšujeme rozvojové projekty prostredníctvom inovačného a efektívneho riadenia programov a projektov. Naša práca pomáha šetriť čas, peniaze a prostriedky, čím predstavuje pridanú hodnotu procesu.

Inovačné a flexibilné riešenia

Efektívne riadenie je kľúčom k úspechu akéhokoľvek projektu. Ponúkame flexibilné programové a projektové riadenie počas celého životného cyklu projektu, pričom riadime čas, kvalitu, náklady, zmeny a riziká.

Či už potrebujete kompletný outsourcing alebo ad hoc podporu, ponúkame plne integrovaný, konzistentný a koordinovaný prístup.

Naši kvalifikovaní interní odborníci poskytujú nezávislú podporu a poradenstvo pre projekty všetkých veľkostí vo verejnom aj súkromnom sektore. Naše základné služby zahŕňajú riadenie programov, projektov, nákladov, projekcie a bezpečnosti a ochrany zdravia. Ponúkame tiež odborné poradenstvo v oblasti financovania a obstarávania.

Žiadni dvaja klienti ani projekty nie sú rovnakí. Dokážeme prispôsobiť a škálovať naše inovačné a flexibilné riešenia podľa meniacich sa požiadaviek na prostriedky a projekty.

Pracujte inteligentnejšie so systémom Gleeds Space

Gleeds Space je proprietárny extranetový systém, ktorý klientom ponúka zabezpečenú online správu dokumentov a procesov. Náš prispôsobiteľný softvér poskytuje klientom revízne záznamy, lepšiu transparentnosť a štruktúrovanú integráciu zúčastnených strán.

Komplexné riadenie programov a harmonogramov

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia programov pre viacero stavebných projektov. Naše služby zahŕňajú riadenie výkonnosti, plnenie míľnikov a riadenie dodávateľského reťazca.

Podrobné riadenie projektov

Pre jednorazové projekty zvyčajne riadime projekčné a stavebné tímy od počiatočnej koncepcie až po konečné odovzdanie. Dokážeme identifikovať možnosti na dosiahnutie najlepšieho výsledku a zabezpečiť, že vaše budovy budú fungovať s optimálnou efektivitou.

Optimalizácia výkonu

Naši klienti využívajú informačné modelovanie budov (BIM) na riadenie informácií od úvodných štúdií realizovateľnosti až po prevádzku budov a vyraďovanie z prevádzky. Takto môžu  lepšie určovať priority výkonnosti budovy a zaručuje sa súlad s postupmi a procesmi riadenia projektov.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management