Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Našim klientom pomáhame efektívnejšie využívať ich portfólio pozemkov a nehnuteľností, minimalizovať riziká, zhodnocovať a rozširovať využitie ich majetku a zabezpečiť súlad s najnovšími právnymi predpismi.

V prostredí sprísňovania rozpočtov, skracovania časových lehôt a komplexných požiadaviek, zabezpečuje škála našich služieb krátkodobé aj dlhodobé prínosy.

Nezávislé odborné posudky

Pre našich klientov, vieme vypracovať posudky na všetky typy pozemkov a nehnuteľností, bez ohľadu na ich veľkosť, rozsah alebo polohu. Naše proaktívne poradenstvo, poskytované odbornými znalcami a kvalifikovanými odborníkmi spoločnosti RICS, vám poskytuje záruku presných a konzistentných údajov.

Medzinárodná sieť našich pobočiek, zabezpečuje pokrytie vyhovujúce aj veľkým portfóliam a to vďaka znalosti miestnych podmienok a rýchlej odozve. Ak predávate obchodnú nehnuteľnosť, môžeme vám rýchlo pomôcť zhodnotiť veľkosť vašej nehnuteľnosti a zamedziť tak akémukoľvek omeškaniu.

Na základe nášho poradenstva môžu klienti robiť informované investičné rozhodnutia, pri zvážení rizík a nákladov predtým, než sa zaviažu k nákupu alebo k akýmkoľvek podmienkam nájomnej zmluvy.

A keďže konáme nezávisle, môžete naše poradenstvot využiť pri dohodách a vyjednávaní s tretími stranami.

Inteligentný zber údajov

Meriame a následne konvertujeme posudzované údaje do formátu podľa vášho výberu, čím máte k dispozícii kompletný kontrolný záznam a tým môžete dané informácie okamžite použiť.

Prostredníctvom aktuálnych záznamov vám pomôžeme s vytvorením a udržiavaním komplexného plánu riadenia aktív, na zabezpečenie optimálnej efektívnosti prevádzky vášho majetkového portfólia.

Služby šité na mieru

Poskytujeme širokú škálu služieb prispôsobených vašim špecifickým požiadavkám. Patria sem:

Správa majetku:

 • stavebné posudky a posudky pri obstarávaní,
 • služby pre prenajímateľov a nájomníkov, týkajúce sa posudzovania opotrebovanosti majetku
 • služby týkajúce sa spoločných múrov na rozhraní majetku,
 • služby týkajúce sa plánovanej údržby,
 • plánovanie údržby počas životného cyklu,
 • posudky hodnotiace aspekty budovy z hľadiska ochrany zdravia,
 • priestorové plánovanie a využitie.

Stavebné služby:

 • konštrukčné služby pod jednou strechou týkajúce sa renovácie, rozšírenia a modifikácie,
 • súlad s právnymi predpismi,
 • monitorovanie výstavby,
 • odborná analýza stavebných nedostatkov.

Posudky pozemkov a majetku:

 • topografické posudky pozemkov,
 • služby v oblasti územného merania,
 • merané stavebné posudky.

Projektové plánovanie:

 • informačné modelovanie budovy (BIM),
Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt