Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb

Naše odborné znalosti zaisťujú klientom požadovanú kvalitu pri výstavbe, pomáhajú dodržať termíny, rozpočet a oficiálne platné normy.

Zastupujeme klienta/investora pri  monitorovaní súladu realizácie prác so schváleným návrhom.

Naše služby kontroly kvality poskytujeme obyčajne v rámci širších úloh týkajúcich sa riadenia nákladov a projektov v Poľsku, Španielsku, na Ukrajine, v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku. Patria sem funkcie, ako napríklad "Inspektor Nadzoru" v Poľsku, "Tech Nadzor" na Ukrajine a technický architekt (Dirección de Ejecución de Obras) v Španielsku.

Systematické riadenie kvality

Vďaka 130-ročným skúsenostiam v oblasti nehnuteľností a stavebného priemyslu a pobočkám po celom svete sú naše globálne odborné znalosti podporené bezkonkurenčnými znalosťami miestnych podmienok. V každej fáze výstavby dodržiavame overené a odskúšané postupy:

Pred začatím výstavby

Vypracujeme podrobnú interpretáciu zadania a identifikujeme príslušné zákonné požiadavky. Zúčastníme sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a posúdime príslušnú dokumentáciu.

Vo fázach projektovania a súťaže:

  • zabezpečíme stanovenie a odsúhlasenie kvalitatívnych noriem a oboznámenie sa projektového tímu s týmito normami;
  • pridelíme zodpovednosť za každú časť projektu príslušnému tímu;
  • zariadime, aby u všetkých projektantov, zhotoviteľov a dodávateľov fungoval systém kontroly;
  • vyhodnotíme skúsenosti zhotoviteľa.

Počas výstavby

Postupy spoločnosti Gleeds na stavenisku sú zabezpečené tak, že náležite kvalifikovaní a oprávnení stavební dozori monitorujú materiály a odbornú úroveň prác. Pomocou rozsiahlych procedúr schvaľovania dohliadajú na to, aby boli práce uskutočňované v súlade so schváleným návrhom. Náš dvojúrovňový systém riadenia často zahrňuje dohľad  projektových manažérov nad stavebnými dozormi.

Po ukončení výstavby

Posúdime stavbu, zabezpečíme odstránenie prípadných nedostatkov a potvrdíme odovzdanie kompletnej dokumentácie.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt