Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Na dynamickom trhu predstavujú vonkajšie faktory a nestálosť kritickú potrebu zmenšovať a presúvať riziká a vyhýbať sa zvyšovaniu nákladov.

Našim klientom pomáhame maximalizovať hodnotu peňazí a minimalizovať riziká vznikajúce pri stratégiách stavebného obstarávania, ktoré vyvažujú požiadavky na náklady, kvalitu a čas. Znamená to, že sa klienti môžu koncentrovať na svoje základné obchodné ciele v bezpečí a s vedomím, že ich projekt bude úspešný.

Riadenie rizík na dosiahnutie najlepšej hodnoty

Naše vedomosti o trhu umožňujú klientom robiť informované rozhodnutia o aktuálnych politických, ekonomických, sociálnych, technologických, ekologických a právnych faktoroch (PESTEL) s vedomím toho, ako sa trh môže v krátkodobom alebo stredne dlhom horizonte zmeniť. Tieto podrobné znalosti trhu znamenajú, že rozumieme obchodnej hodnote každého rizika a dokážeme klientom poradiť, čo pre nich predstavuje najlepšiu hodnotu za ich peniaze.

Praktické riešenia

Naša nezávislosť nám umožňuje poskytovať nestranné poradenstvo a praktické riešenia. So skúsenosťami s úspešným poskytnutím komplexných postupov obstarávania preberáme zodpovednosť za nastavenie, implementáciu a vykonávanie stratégie, pričom chápeme a dokážeme odstrániť všetky tlaky a finančné sankcie, ktorým naši klienti môžu čeliť.

Odborné znalosti prispôsobené na mieru

Výber správneho spôsobu obstarávania je základom úspechu projektu. Úzko spolupracujeme so svojimi klientmi pri vytváraní stratégií obstarávania prispôsobených na mieru špecifickým projektom.

Pomáhame klientom dosahovať úspory v náročnom prostredí, napríklad v situácii, keď sa k nedostatku kapacity v dodávateľskom reťazci pridružia rastúce náklady na prácu a materiál.

Berieme do úvahy všetky stránky výstavby a skúmame rôzne príležitosti na vznik úspor zahŕňajúce inováciu, príležitosti spolupráce, stimuláciu, možnosti prefabrikácie a modularizácie.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Stephen Bradley

Stephen Bradley
Director, Procurement Advice