Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Developeri a prenajímatelia vedia, čo kupujúci chcú. A vieme to aj my. Vieme, ako citlivo vyvážiť záujmy kupujúcich a úsilie o maximalizáciu ziskov z predaja.

Súkromný a verejný sektor

Už mnoho rokov pracujeme na obytných projektoch vo veľkomestách na celom svete. Naše skúseosti zahŕňajú veľké polyfunkčné stavby, cenovo dostupné domy, ubytovne aj súkromné rezidencie.

Spolupracujeme s partnermi zo súkromného a verejného sektora, vrátane miestnych úradov a registrovaných prenajímateľov sociálnych bytov.

Udržateľný rast

Našim klientom pomáhame uspokojiť rastúci dopyt po ekologických projektoch. Chápeme, aké dôležité je využívanie nákladovo efektívnych zdrojov energie a redukcia odpadu a emisií CO2 bez negatívneho vplyvu na kvalitu a výkonnosť.

Služby s pridanou hodnotou

Na začiatku projektu poskytneme vstupné údaje potrebné pre posúdenie realiovateľnosti projektu v danej lokalite a nájdme najlepší spôsob, ako maximalizovať návratnosť pri minimálnych nákladoch. Keď už je projekt vo fáze realizácie, zabezpečujeme nákladový a projektový manažment - od návrhu a obstáravania, až po jeho dokončenie.

Dokážeme vyvážiť ciele v oblasti predaja a potenciál konkrétnej lokality. Na základe našich podrobných znalosťí o stavbách a vybavení, vám pomôžeme dosiahnuť ciele bez zbytočných nákladov.

V spolupráci s vami a vašimi architektmi sa postárame o to, aby projekt napredoval podľa plánu. Navrhneme riešenia s pridanou hodnotou a vďaka hodnotovému inžinierstvu počas stavebného procesu, vám ušetríme finančné prostriedky.

Klientom pomáhame dosahovať zlepšenia v dodávateľskom reťazci a maximalizovať ich úspory. Zhodnotíme aj náklady životného cyklu a prevádzkové náklady použitých produktov, v porovnaní s kapitalovými nákladmi a nákladmi na údržbu.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management