Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Sme si vedomí toho, že v súčasnom mediálnom svete potrebujú naši klienti udržať krok s požadovanými trendmi zo strany spotrebiteľov, prostredníctvom najmodernejších prevádzok.

Odborné znalosti

V mediálnom odvetví pracujeme na rôznych druhoch projektov, z hľadiska vývoja a ďalšej perspektívy. Tie predstavujú množstvo funkčných a komplexných stavieb, ako sú napríklad technologické a dátové centrá, prípadne telekomunikačné alebo vysielacie zariadenia. Medzi naše najprestížnejšie projekty s medzinárodným uznaním, patrí napríklad budova vysielacieho štúdia BBC v Londýne.

Rozumieme nátlaku, ktorý je vyvíjaný na naších klientov, aby realizované projekty spĺňali najvyššie nároky na kvalitu, bez negatívneho dosahu na náklady a časový harmonogram. Naše skúsenosti nám pomáhajú vytvárať rovnováhu medzi stanovenými cielmi a praktickými aspektmi stavebných projektov.

Sila skúseností

Okrem poskytovania služieb súvisiacich s riadením rizík, nákladov a projektového manažmentu,sa naša spoločnosť zameriava aj na stavebno-geodetické služby a takžiež služby spojené so správou budov.

Naši klienti môžu profitovať z našej rozsiahlej databázy benchmarkingu, ktorá pomáha pri identifikácií projektových priorít a analýze nákladov. Tieto aspekty umožňujú vyhodnotiť uskutočniteľnosť projektu a komplexne zabezpečiť reálnosť a prístupnosť tohto projektu.. 

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Philip Marfleet

Philip Marfleet
Director, Defence

Rozumieme tomu, že rozvoj v tejto oblasti je nielen veľkou výzvou s mnohými špecifickými črtami, ale zároveň je pod drobnohľadom širokého a často kritického publika. Philip Marfleet, Head of Media & Communications