Vízia & hodnoty

Pracujeme na tých najzaujímavejších svetových projektoch, sme partnermi vynikajúcich klientov a priťahujeme tie najlepšie talenty. Aby sme to dosiahli, potrebujeme veľmi dobre vedieť, kto sme a za čím si stojíme.

Jadrom nášho úspechu sú 3 základné hodnoty:

Máme záväzok voči našim zákazníkom a zamestnancom

Naši zákazníci dôverujú tomu, že si svoju prácu robíme skutočne dobre. Vynikajúcu prácu však dokážeme odvádzať práve preto, že dôverujeme našim zamestnancom. Ak zamestnanci vedia, že sa pri plnení povinností môžu spoľahnúť na svoje tímy, je oveľa jednoduchšie zamerať sa na vlastné úlohy. Jednoducho povedané, všetci dôsledne plnia svoju úlohu, vďaka čomu sme silným a dôveryhodným tímom.

Sme kreatívni a realistickí

Na problémy našich zákazníkov neexistuje univerzálne riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Pri poskytovaní služieb vychádzame z našich 135-ročných skúseností, ktoré dopĺňame novými metódami, a tak ponúkame zákazníkom skutočne jedinečné možnosti. Uplatňujeme podnikateľský a flexibilný prístup, ktorý nám pri hľadaní riešení umožňuje pozrieť sa aj nad rámec štandardných riešení. Práca na tých najzaujímavejších svetových projektoch znamená, že našim zákazníkom prinášame výsledky, ktoré prekračujú ich očakávania.

Spájame profesionalitu s osobným prístupom

Úspešné poskytovanie poradenských služieb znamená reálne sa pozerať na veci. Je totiž veľmi jednoduché skĺznuť k povrchnosti. Pamätáme však na to, že pracujeme so skutočnými ľuďmi, a vďaka tomu dokážeme byť úplne priami. Sme ľudskí a chápeme, že výborné výsledky sa dosahujú jednoduchšie, ak udržiavame tie najlepšie vzťahy. Takto sa vyjadrila rozhodcovská porota časopisu Building: „Nikto nespája profesionalitu s osobným prístupom tak, ako to robí spoločnosť Gleeds.“

Zaujíma nás Váš názor
Richard Steer Chairman Gleeds

Richard Steer
Chairman

Našou víziou je vytvoriť firmu, ktorá bude priťahovať tých najlepších zákazníkov, projekty a ľudí v celom odvetví. Richard Steer, riaditeľ