Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb

Naša služba riadenia operácií a objektov dokáže dosiahnuť výrazné úspory pre našich klientov a zlepšiť tak ich ziskovosť a hodnotu podielu.

Na aktuálnom trhu platí, že istota v oblasti nákladov a strategických investíciách ešte nikdy nebola dôležitejšia pre udržateľné riadenie vášho majetku. Pomáhame našim klientom získať istotu v oblasti nákladov tak, že im pomôžeme porozumieť skutočným nákladom na vlastníctvo a výhodám myslenia v rámci spolupodielových nehnuteľností.

Vyššia hodnota za vaše financie

Náš výskum ukazuje, že počas 20-ročného životného cyklu nehnuteľnosti sa za každý kapitálový výdavok vo výške 1 $/£/€ spotrebujú 3 $/£/€ na údržbu a 30 $/£/€ na prevádzkové náklady. Efektívne riadenie objektov je kľúčom k ochrane vašej investície a maximalizácii ziskov.

Pomáhame vám získať hodnotu za vaše financie z vášho majetku presnejším stanovovaním rozpočtu a lepšie plánovanou údržbou. Zmenou štruktúry a riadením dodávateľského reťazca pomáhame klientom dosahovať výrazné úspory počas celého životného cyklu nehnuteľnosti. Výsledkom sú v priemere až 20 % úspory v oblasti prevádzky a údržby – bez negatívneho vplyvu na poskytovanie služieb. Predovšetkým však veríme v prístup s cieľom dosiahnuť najlepšiu hodnotu – nie najnižšie náklady.

Nezávislé a nestranné poradenstvo

Náš tím nezávislých konzultantov riadenia objektov je nestranný a ponúka transparentnú službu. Pracujeme v skutočnom partnerstve s našimi klientmi, pričom s mnohými z nich máme dlhodobé vzťahy a oni rešpektujú našu úlohu „kľúčového priateľa“.

Začíname použitím rozsiahlej databázy oceňovania na poskytnutie nezávislého auditu, ako aj porovnania nákladov naprieč všetkými aspektmi riadenia objektov. Znamená to, že dokážeme ukázať, kde je možné zaviesť vylepšenia, a vytvoriť cielenú stratégiu, ktorá adresuje nedostatky a maximalizuje príležitosti.

Následne vedieme robustný výberový proces s možnosťou kontrol, ktorý je meraný v porovnaní s najnovšími trendmi na trhu a nákladmi na materiál a prácu. Po výbere dodávateľov riadime vzťahy medzi nákladmi a dodávateľmi, aby sme podporovali neustále vylepšovanie. Zároveň sa staráme o právnu stránku a súlad s normami v oblasti bezpečnosti.

Poradenstvo a podpora na mieru

Ponúkame tiež prístup k nášmu jedinečnému online nástroju, FM2. Umožňuje vám prijímať informované obchodné rozhodnutia s použitím presných a aktuálnych informácií, vďaka čomu dochádza k úsporám v oblasti príjmov prispôsobením zmlúv o poskytovaní služieb podľa dostupnosti aktív. Zároveň sa odstránia predĺžené dodávateľské reťazce a zložené zvýšenia cien. Znižuje sa tým tiež počet pracovných hodín, spotreba papiera a úrovne správy, čím ušetríte ešte viac času a peňazí.

V rámci našej komplexnej služby je naše centrum podpory k dispozícii nepretržite. Naši konzultanti majú technické vedomosti, pomocou ktorých vám dokážu rýchlo pomôcť zhodnotiť a napraviť prípadné problémy reaktívnej údržby.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Neil Malik

Neil Malik
Director, Facilities Management