Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Chápeme tlak, ktorý je spojený s investíciami prostriedkov daňových poplatníkov vo verejnom sektore.

Nároky sú čoraz vyššie a kontrola čoraz prísnejšia, kým rozpočty sú čoraz napätejšie. Keďže s klientmi spolupracujeme už v počiatočnej fáze projektov, vieme, aké majú možnosti a ako ich môžu čo najlepšie využiť. Pomáhame im realizovať plánované práce načas a v rámci rozpočtu

Kráčame s dobou

Rýchlo sa meniace prostredie verejného sektora a čoraz väčší dôraz na efektivitu si vyžaduje, aby klienti znižovali náklady, lepšie využívali kapitálové aktíva a zároveň zlepšovali ponúkané služby a podporovali hospodársky rast.

Pri dosahovaní týchto cieľov zohráva kľúčovú úlohu kvalitná stratégia v oblasti nehnuteľností. Naši poradcovania s klientmi prediskutujú ich ciele a navrhnú riešenie, ktoré splní ich požiadavky a zaručí čo najlepšie zhodnotenie majetku.

Pritom nemusí ísť vždy len o nový stavebný projekt, ale klient môže získať dodatočný príjem aj odpredajom nepotrebných pozemkov, či zmenou funkcie existujúcich budov.

Efektívna správa aktív

Vyvinuli sme rozsiahlu databázu referenčných údajov, ktorá klientom pomáha vyhodnotiť potenciál ich aktív. Takto získaný prehľad, klienti využijú pri definovaní stratégie pre akýkoľvek projekt.

Máme prístup k najnovším údajom o nákladoch, analýzu trhu a informačnému modelovaniu stavieb (BIM), takže vždy vychádzame zo správnych informácií.

Náš tím disponuje odborými znalosťami v oblasti udržateľnosti a obstarávania a klientom pomôže dodržať príslušné požiadavky,

Systémy, ktoré používame, spĺňajú všetky platné normy a predpisy.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead

Rozpočtové tlaky nútia verejný sektor hľadať inovatívne spôsoby využívania obmedzených zdrojov na poskytovanie kvalitných služieb „v prvej línii. Darren Crocker, Head of Government & Municipals