Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

V oblasti výskumu pomáhame vytvárať pracovné prostredie na svetovej úrovni, určené pre najnáročnejších vedeckých pracovníkov. Dobrú povesť v tejto oblasti sme získali vďaka tomu, že si neustále udržiavame vysokú kvalitu nami poskytovaných služieb a poradenstva, pri technicky náročnejších stavbách.

Odborné vedecké a farmaceutické skúsenosti

V minulosti sme pomohli naším klientom s realizáciou a riadením niekoľkých úspešných rekonštrukcií a nových developérskych projektov.

Pri vytváraní optimálnych riešení sa vždy usilujeme pochopiť požiadavky našich klientov vrátane logistiky, skladovej infraštruktúry, technológií a uchovávania dát, výskumu a vývoja, laboratórií, monitorovaných prostredí, administratívy a výroby.

Individuálna podpora projektov

Podporu a poradenstvo dokážeme prispôsobiť individuálne jednotlivým projektom. Naše skúsenosti s poskytovaním poradenstva a pomoci pri riadení stavieb sú viditeľné vo všetkých fázach projektu: od vzniku, cez financovanie až po konečné odovzdanie investorovi, prípadne ďalšieho operatívneho riadenia.

Prostredníctvom širokého spektra rôznych stavebných služieb, pomáhame vytvárať čisté a monitorované prostredie, ktoré je zároukou bezchybných výrobných procesov. Zaraďujeme sem procesy riadenia nákladov, projektu a verejného obstarávania, ďalej udržateľnosť, dodržanie zmluvných podmienok, ako aj dodržiavanie stanoveného harmonogramu a audit nákladov.

Celosvetové skúsenosti, lokálne vedomosti

Globálna sieť pobočiek spoločnosti Gleeds poskytuje svoje skúsenosti klientom po celom svete a priespieva tak ich k ďalšiemu rozvoju a tvorbe úspechu. Svoje tímy integrujeme do miestných komunít, čím si vytvárame blízke vzťahy s mnohými vedeckými a farmaceutickými spoločnosťami.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Galvin Tarling

Galvin Tarling
Global Head, Life Science & Pharmaceuticals

Naši klienti oceňujú, že sme porozumeli ich nárokom na kvalitu a všestrannosť na konkurenčnom trhu. Poskytujeme im flexibilné nadčasové priestory, ktoré umožňujú zmenu výskumných iniciatív, vývoj produktov a produktových radov, výroby či personálneho obsadenia. Galvin Tarling, Head of Science & Pharmaceuticals