Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Mnoho spoločností sa vyhýba práci súvisiacej s historickými budovami kvôli ťažkostiam, ktoré predstavujú. No my ich milujeme – máme vášeň pre zachovanie nášho dedičstva. Náš tím má viac ako 25 rokov skúseností s vývojom odborných zručností potrebných v tomto citlivom prostredí.

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Ľudia k nám prichádzajú s prosbou o pomoc s rôznymi projektmi. V skutočnosti 80% našej činnosti zahŕňa vracajúcich sa zákazníkov. Patria sem historické a kultúrne budovy, nové budovy v blízkosti historických pamiatok a úpravy alebo zmeny ikonických a chránených budov z druhej polovice 20. storočia.

Renovácie a zachovávanie pamiatkovo chránených objektov predstavujú jedinečné výzvy. Naša práca často zahŕňa:

  • projekty s viacerými zainteresovanými stranami
  • získanie stavebných povolení na chránené budovy
  • plány pre zachovanie pamiatok
  • získavanie materiálov
  • vyhľadanie špecializovaných obchodov
  • riziko neočakávaných nákladov

Kľúčovým faktorom je potrebná znalosť odborných vedomostí z oblasti tradičných remesiel, materiálov a zručností. Projekty často zahŕňajú použitie kamenného muriva, práce s kresadlom, historické stolárske a kováčske práce, ako aj použitie vzácnych miestnych materiálov.

Zmysel pre detail

Na tomto type práce je niečo veľmi zvláštne. Tieto projekty často so sebou nesú silné emócie. Pracujeme citlivo, aby sme našli rovnováhu medzi zachovaním autenticity a integrity budovy pri jej novom využití a zmenami, ktoré môžu predĺžiť jej životnosť.

Chápeme a podporujeme kľúčové princípy zachovania minimálneho zásahu a reverzibility.

Správa nákladov

Práca s pamiatkami môže byť zložitá. Naše skúsenosti s pamiatkovo chránenými objektmi, odbornými stavebnými postupmi a poznatky s obstarávaním umožňujú našim odborníkom posúdiť riziká, stanoviť reálne programy a vytvoriť zdravé rozpočty.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Martin Hall

Martin Hall
Director, Heritage & Culture

Spájame citlivosť a vášeň s odbornými znalosťami, aby sme ponúkli to najvhodnejšie riešenie pre často náročné projekty. Martin Hall, Head of Heritage & Culture