Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Banky a ďalšie finančné inštitúcie požičiavajú peniaze na stavebné podnikanie iba v prípade, že presne vedia, do čoho idú. Financovateľom poskytujeme odborné a nezávislé poradenstvo, ktoré potrebujú na uistenia, že projekt stavebného podnikania si investíciu zaslúži a že sú prijaté prísne procesy.

Naše poradenstvo dáva klientom presné a včasné informácie, ktoré obsahujú stručné zhodnotenie rizík a opatrenia na ich zníženie. Spolu s pomocou klientom pri prijímaní informovaných rozhodnutí tiež poskytujeme včasné varovania a praktické rady pri riešení problémov.

Spoľahnite sa na odborné znalosti špecialistov

Stavební podnikatelia a financovatelia sa v prípade projektov každej veľkosti spoliehajú na skúsenosti nášho tímu, ktoré sme nadobudli počas viac než 20 rokov v odvetví.

Tento tím sa okrem svojich vlastných bohatých vedomostí môže spoľahnúť tiež na náš jedinečný trhový prieskum a rozsiahlu databázu, takže získate záruku, že dostávate úplný a presný obraz.

V snahe zjednodušiť naše poverenie sme schváleným dodávateľom vo výboroch monitorovania projektov a rámcových zmluvách s financovateľmi, ako sú spoločnosti Barclays, Lloyds, HSBC a RBS.

Komplexná náležitá starostlivosť

Naše poradenstvo umožňuje financovateľom jasne porozumieť tomu, do čoho vstupujú, vďaka čomu sa vyhnú prekvapeniam v neskorších fázach. Počas úvodného procesu náležitej starostlivosti vypracujeme úplný posudok obchodného prípadu projektu s cieľom pomôcť zhodnotiť riziká a navrhnúť opatrenia na ich zníženie. 

Po tom, ako sa projekt dostane do fázy výstavby, sledujeme profil rizík počas celej realizácie. Analyzujeme postup a pripravujeme hlásenia, redukujeme platobné aplikácie a upozorňujeme na vznikajúce problémy a následky. Vieme, čo hľadáme, preto sa nepostavíme do cesty prioritám výstavby.

Po dokončení realizácie výstavby poskytujeme prevádzkový monitoring na zhodnotenie údržby a výkonnosti aktív. Tiež konzultujeme náklady počas životného cyklu a riadenie objektov v prípade spoločných verejných a súkromne financovaných projektov.

Pokiaľ ide o refinancovanie, predaj a akvizíciu nehnuteľností, vykonáme úplný audit aktíva a odporúčaciu správu, aby sme pomohli pri prijímaní informovaných rozhodnutí.

Rýchle služby podpory projektov

Ak si zmluvná strana nesplní povinnosti alebo ohlási nesolventnosť, rýchlo zasiahneme, aby sme zhodnotili a zanalyzovali vykonanú prácu. Identifikujeme prácu a náklady potrebné na dokončenie projektu a poskytneme pomoc pri riešení problémov a ďalšom pokračovaní.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
David Coley

David Coley
Director, Due Diligence