Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Pridaná hodnota za pomoci efektívneho plánovania a riadenia pre zvýšenie organizačnej a finančnej efektívnosti.

Každá organizácia čelí neustálemu a často aj zvyšujúcemu sa tlaku na dosiahnutie vyššej hodnoty. Daná hodnota sa môže merať prostredníctvom finančnej efektívnosti, zlepšených služieb zákazníkom, vyššej produktivity, zníženia rizika alebo kombinácie týchto faktorov a iných ukazovateľov. Toto kritérium je pre každú spoločnosť jedinečné.

Spoločnosť Gleeds disponuje vedomosťami a odbornými znalosťami, ktoré jej umožňujú na základe spolupráce s klientmi určiť, ako môžu majetkové stratégie zabezpečiť túto pridanú hodnotu, či už ide o podporu vnútornej organizácie pri skúmaní príležitostí, alebo poskytnutie nezávislého pohľadu na súčasné postupy.

Vytvorenie správnej stratégie

Keďže každá organizácia je iná, všetky si vyžadujú individuálny prístup k zvýšeniu hodnoty. Náš tím uplatňuje metodický dodávateľský postup, aby sa zaistilo intenzívne využívanie príležitostí, a to v rámci požiadaviek a parametrov stanovených jednotlivými klientmi. To znamená, že každá stratégia efektívnosti je jedinečná, a aj keď náš tím primerane využije predchádzajúce skúsenosti, cieľom vždy bude poskytnúť informácie do diskusie, a nie predpisovať riešenia.

Rozsah schopností spoločnosti Gleeds je kľúčový: niektoré stratégie vychádzajú z možností typu „investuj a ušetri“, ktoré si vyžadujú odborné znalosti o kapitálových investíciách v oblasti stavebných a rekonštrukčných činností, zatiaľ čo iné sa zameriavajú na opatrenia na zlepšenie správy majetku a/alebo budov.  

Odborné znalosti v oblasti riadenia zmien

Vytvorenie stratégie je len začiatok. Tím spoločnosti Gleeds pomohol mnohým projektom a programom zameraným na riadenie zmien, či už išlo o schémy kapitálového investovania, implementáciu flexibilných pracovných opatrení alebo pretvorenie organizácie. Tieto odborné znalosti sa využívajú v etapách vytvárania stratégie, aby sa zabezpečila jej uskutočniteľnosť.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead