Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Našim klientom pomáhame navrhnúť a implementovať stratégie na efektívnejšie spravovanie ich majetku, a tak im pomáhame ušetriť.

Hodnota aktív vo verejnom sektore sa odhaduje na 370 miliárd GBP, pričom ich správa stojí ročne 25 miliárd GBP. Napriek pokračujúcim finančným škrtom je naďalej veľmi potrebné dosahovať ambiciózne ciele. Aktíva súkromného sektora majú podstatne väčšiu hodnotu, pričom musia čeliť podobným problémom.

Nezávislé poradenstvo a podpora

Spolu s našimi klientmi vytvárame stratégie na dosiahnutie úspor zlepšením výkonnosti podnikových procesov, majetku a informačných komunikačných technológií (IKT).

Náš tím nezávislých odborníkov na majetok a obstarávanie disponuje odbornými znalosťami v oblasti správy majetku, podnikových procesov a stratégií, poskytovania služieb, hodnotenia organizácie, IKT a riadenia ľudských zdrojov.

Špeciálne odborné znalosti

Naši klienti si môžu vybrať zo širokej škály odborných služieb, ku ktorým patria:

 
Racionalizácia majetku

Klientom pomáhame vytvoriť hodnotu prispôsobením ich majetkovej stratégie podnikovému plánu. Vďaka tomu je možné uvoľniť hodnotu, ktorá je viazaná v majetkových aktívach, a zabezpečiť efektívnejšie využitie priestoru. Dosahujú sa tým aj lepšie výnosy z ich majetkových portfólií a maximalizuje sa predajná hodnota aktív.

Maximalizácia efektívnosti

Klientom pomáhame maximalizovať efektívnosť nákladov na ubytovanie znížením odpadu a efektívnejším „vyťažením“ aktíva. K osobitným oblastiam záujmu patria stratégie využitia (vrátane flexibilných pracovných stratégií), programy na zníženie spotreby energie a emisií uhlíka a efektívnosť systémov priestorového plánovania a riadenia.

Lepšie výsledky pri obstarávaní

Klientov podporujeme pomocou inteligentného a kooperatívneho poradenstva pri nákupoch, ktoré vedie k dlhodobým úsporám. Rozhodujúce je pritom zabezpečenie efektívneho prepojenia stratégie obstarávania s dodávateľskými reťazcami a vhodných systémov rizík/odmien.

Správa a prevádzka nehnuteľností

Vytvárame a implementujeme stratégie bežnej prevádzky, ktoré prispievajú k úsporám nákladov počas životnosti majetku. Ide o rôzne stratégie od oddelených balíčkov správy nehnuteľností až po komplexné riešenia správy nehnuteľností.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Michael Davies

Michael Davies
Senior Director