Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Naši klienti z oblasti vzdelávania majú spoločnú ambíciu- vytvoriť prostredie, ktoré inšpiruje a zároveň rozvíja schopnosti študentov. Napriek tomu, že ich konečný cieľ je rovnaký, podmienky vzdelávania sa môžu líšiť. Preto zamestnávame špecialistov, ktorí pôsobia na školách a v oblasti vyššieho vzdelávania, čím garantujeme, že dokonale rozumieme výzvam a prioritám klientov.

Doba sa mení a vyžaduje si zmenu myslenia

Naša spoločnosť ponúka poradenstvo v oblasti riadenia projektov – od hlavného plánovania až po realizáciu a efektívnu správu budov, čo prináša z dlhodobého hľadiska úsporu peňažných prostriedkov.

Naši konzultanti majú skúsenosti s orientáciou a prispôsobením svojich návrhov, rôznorodým systémom financovania v rámci štruktúry riadenia škôl, organizácií a inštitúcií vyššieho a ďalšieho vzdelávania.

Školy a ďalšie vzdelávanie

Sektor vzdelávania musí reagovať na demografické zmeny, nárast počtu obyvateľstva aj s obmedzeným balíkom finančných zdrojov. Aj keď rozpočty, v rámci oblasti školstva sú obmedzené, úsilie o neustále zvyšovanie štúdijných štandardov narastá.

Náš špecializovaný tím pre sektor vzdelávania poskytuje poradenstvo v oblasti škôl, akadémií, špeciálnych škol a pre rôzne nezávislé a alternatívne vzdelávacie zariadenia. Spolupracujeme s rôznorodou klientskou základňou vrátane vlády, miestnej samosprávy, vzdelávacích charitatívnych organizácií a klientov zo súkromného sektora na projektoch, ktoré sú financované z rôznych zdrojov. Doteraz sme spolupracovali na jednotlivých projektoch s viac ako sto školami po celom svete.

V súčasnosti je design výstavby vzdelávacích inštitúcií odlišný od tých, ktoré boli postavené a navrhnuté v minulosti. Projekty, na ktorých pracujeme nesú znaky inovstívnosti a nápadistosti. Podarilo sa nám, úspešne realizovať prestavby úradov práce a kancelárskych budov na školy, renováciou premeniť strechy budov na oddychové zóny a tým využiť obmedzený priestor v preplnených lokalitách v centrách miest.

Na základe priamej spolupráce s našimi klientami sa skôr zameriavame a kladieme väčší dôraz na podporu vzdelávania, než na samotnú výučbu. Z tohto dôvodu, najčastejšie upriamujeme pozornosťna využívanie najmodernejších technológií a tým sa podieľame na vytváraní prostredia bohatého na informačné a komunikačné technológie.

Vyššie vzdelávanie

Na globalizovanom trhu musia univerzity vedieť, ako sa odlíšiť od konkurencie. Keďže očakávania a nároky študentov sú čoraz vyššie,moderné vzdelávacie priestory a kvalitné ubytovacie kapacity sú čoraz dôležitejšie.

Naši konzultanti v spolupráci s klientmi, určia najlepší spôsob pre využitiče nových aj existujúcich priestorov. Je známe, že najlepšie riešenie nemusí byť vždy to najdrahšie. V spolupráci s vaším dizajnérskym tímom, nájdeme primerané riešenia pre nové aj rekonštruované budovy a minimalizujeme krátkodobý dopad na každodennú prevádzku.

O našich skúsenostiach v tomto sektore, svedčí aj spolupráca s viacerými poprednými svetovými univerzitami.

Zapojenie akcionárov

Naši konzultanti vám pomôžu so zapojením všetkých zainteresovaných strán, ktoré sú rozhodujúce pre úspech daného projektu. Prostredníctvom identifikácie a stanovenia si hlavných cieľov, cez určenie kľúčových faktorov, ako sú napríklad enviromentálne štandardy alebo zariadenia pre výskum kvality, garantujeme všetkým účastníkom projektu dosahovanie stanovených cieľov, od realizácie projektu až po jeho ukončenie.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Globálny kontakt
Heather Makin

Heather Makin
Director, Higher & Further Education

Vieme, že dokážete dosiahnuť veľké veci, keď máte financie. Skutočná výzva prichádza vtedy, keď máte len trochu, ale potrebujete dosiahnuť veľa Beth Revell, Head of Schools
Prostredie vyššieho vzdelávania sa zmenilo. Pomôžeme vám zvýšiť úroveň vášho akademického priestoru, dokonale využiť zdroje financovania a tiež dosiahnuť ciele v oblasti znižovania zaťaženia životného prostredia. Heather Makin, Head of Further & Higher Education