Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Naše skúsenosti 

Úprimne, všetci sa spoliehame na efektívne fungovanie dopravy a infraštruktúry. V tomto odvetví sa na nás klienti obracajú s požiadavkami na cenovo efektívnu realizáciu projektov, dôkladné riadenie rizík a silnú finančnú zodpovednosť, čo zároveň zabezpečí realizáciu stanoveného ciela.

Vieme, že pre koneční spotrebitelia očakávajú od dopravnej infraštrukúry bezpečnosť, spoľahlivosť, dobrú cenu, pohodlie a pohodlné používanie.

Riešenia namiesto problémov

Nikto nemá rád problémy – najmä nie zákazníci. Aj keď realizácia veľkých projektov môže priniesť z dlhodobého hľadiska výhody, zároveň z krátkodobého pohľadu prináša problémy a nepríjemnosti.

Pri našej práci sa snažíme splniť všetky sľuby, ktoré sme dali naším klientom - aby boli práce dokončené načas, v rámci rozpočtu a bez väčších problémov.

Ako odborníci v oblasti infraštruktúry plne podporujeme využívanie najmodernejších materiálov na trhu, cien, trendov a prostriedkoch obstarávania verejných zákaziek, ktoré pomáhajú zvyšovať hodnotu aktív klientov.

Podelíme sa o osvedčené postupy

Klienti sa na nás obracajú kvôli naším skúsenostiam v oblasti riadenia infraštruktúry, ktoré sme nadobudli v rámci spolupráce na rôznych projektoch. Spolupracujeme s klientmi z verejného aj súkromného sektora, v oblasti železničnej, námornej, leteckej a cestnej prepravy na celom svete. Klienti profitujú z našich nestranných služieb, vyvážených a objektívnych informácií, ktoré poskytujeme ako nezávislá poradenská spoločnosť.

Naši tímy disponujú odbornými know-how v mnohých oblastiach, vrátane výstavby budov, inžinierských stavieb, tratí, signalizácií a telekomunikácií. Na základe skúseností našich odborníkov, prinášame skútočný pohľad na iniciatívu v rámci  verejného obstarávania, zmlúv, riešenia sporov, udržateľnosti, spolupráce, bezpečnosti, rizík a ochrane zdravia.

Kontaktujte nás
Kamil Bad'o

Kamil Bad'o
Director, Slovakia

Globálny kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Našim klientom poskytujeme spoľahlivý obchodný a projektový manažment, ktorý prekračuje očakávania zainteresovaných strán a koncových užívateľov. Graham Harle, Chief Executive Officer