Momentálne sa zobrazuje obsah pre Slovenská Republika

Vybrať krajinu

Ponuka našich služieb 

Podieľame sa na vytváraní hodnoty pre majetkové a stavebné projekty našich klientov, prostredníctvom podrobnej analýzy údajov a modelovania. Využívaním vlastného procesu porovnávania riadime a identifikujeme riziká, čím zabezpečujeme kontrolu nákladov a zároveň možnosť prijímania rýchlych rozhodnutí.

Naša spoločnosť poskytuje aj audítorské služby, ktoré pozostávajú zo systematického a nezávislého skúmania údajov, výkazov záznamov, činností a výkonu– presne podľa zadania zo strany klienta.

Benchmarking od začiatku

Na úvod najprv zanalyzujeme existujúce údaje, aby sme sa s klientom dohodli na rozpočte, informujeme o návrhu a priebehu projektu a vyberáme najvhodnejšieho dodávateľa. Následne môžeme riadiť celý proces výstavby, poskytovať poradenstvo a odborný dozor.

Hodnota je prvom mieste počas celého trvania projektu

Využívame už v minulosti zozbierané data, na prognózu celkových stavebných nákladov, preukázaním údajov o pravdepodobných výdavkoch na konkrétne balíky a riziká jednotlivých variantov. Poskytovaním týchto konkrétnych číselných informácií, naším klientom o jednotlivých zložkách nákladov je neoceniteľným prostriedkom pri riadení projektov a presviedčaní zúčastnených strán o výhodach navrhovaných stratégií. Klientom zároveň pomáhame využívať dáta benchmarkingu na skúmanie alternatívnych koncpetov návrhov a spôsobov obstarávania.

Nepretržitý rozvoj

Analýzou predchádzajúcich skúseností, vieme účinne formovať údaje tak, aby bolo možné testovať a overovať prognózy a stratégie. To podporuje procesy riadenia rizík a hodnôt už počas vytvárania návrhu a tým môžu byť priamo použité na stanovenie cieľov nepretržitého rozvoja.

Určujeme štandardy pre benchmarking

Naše odborné znalosti v oblasti analýzy stavebných projektov a benchmarkingu sú uznané aj prostredníctvom RICS noriem a poradenstva o najlepších postupoch, vyhotovených konzultačnou spoločnosťou Gleeds.

Naša rozsiahla databáza obsahuje podrobné analýzy o posledných realizovaných stavebných projektoch vo všetkých kľúčových priemyselných odvetviach, ktorá zahŕňa typy stavieb hodnotenia udržateľnosti a plány v oblasti obstarávania a vytvárania zmlúv.

Veríme, že benchmarking pomáha určovať ,,najlepších vo svojej triede”, čo dokazujú pokroky v jednotlivých projektoch, ktoré môžu naši klienti reálne dosiahnuť v rámci určených parametrov.